Nivells per idiomes – MECR

Pàgina inicial/UPC/Nivells per idiomes – MECR
Nivells per idiomes – MECR 2017-06-15T15:58:58+00:00

Tots els nostres cursos i nivells d’idiomes es basen en el Marc Europeu de Referència. És el punt principal de referència per a l’aprenentatge d’idiomes dins de la Unió Europea.

MCER NIVELL ANGLÈS CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFICATS CLUC*
A1 1 Beginner
A2 2 Elementary KEY A2
B1.1 3 Pre-Intermediate
B1.2 4 Intermediate PRELIMINARY B1 CLUC nivell B1
B2.1 5 Upper-Intermediate CLUC nivell B2.1
B2.2 6 First Certificate FIRST CERTIFICATE B2 CLUC nivell B2
C1.1 7 Advanced A
C1.2 8 Advanced B ADVANCED C1
C2.1 9 Proficiency PROFICIENCY C2
*CLUC: Certificat de llengües de les universitats de Catalunya
MCER NIVELL FRANCÈS MINISTÉRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
A1 1 Élémentaire DELF A1
A2 2 Élémentaire avancé DELF A2
B1.2 3 Intermédiaire DELF B1
B2.1 4 Intermédiaire avancé
B2.2 5 Supérieur DELF B2
C1.1 6 Supérieur avancé DELF C1
MCER NIVELL ALEMANY GOETHE INSTITUT
A1 1 Inicial Start Deutsch A1
A2 2 Elemental Start Deutsch A2
B1.1 3 Preintermedi
B1.2 4 Intermedi Zertifikat Deutsch B1
B2.1 5 Intermedi Avançat
B2.2 6 Preavançat Goethe-Zertifikat B2
C1.1 7 Avançat Goethe-Zertifikat C1
MCER NIVEL ITALIÀ UNIVERSITÁ DI PERUGIA
A1 1 Principiante Impatto
A2 2 Elementare CELI 1
B1.2 3 Intermedio CELI 2
B2.1 4 Post-intermedio 1
2.2 5 Post-intermedio 2 CELI 3
C1.1 6 Avanzado CELI 4
El Marc Europeu Comú de Referència proporciona una base comuna per a l’elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exàmens, manuals, etc. en tota Europa. Descriu de forma integradora el que han d’aprendre a fer els estudiants de llengües amb la finalitat d’utilitzar una llengua per comunicar-se, així com els coneixements i destreses que han de desenvolupar per poder actuar de manera eficaç. El MECR defineix, així mateix, nivells de domini de la llengua que permeten comprovar el progrés dels alumnes en cada fase de l’aprenentatge i al llarg de la vida.
Estableix una sèrie de nivells per a totes les llengües a partir dels quals s’afavoreix la comparació o homologació dels diferents títols emesos per les entitats certificades:

  • Nivel A1: correspon al nivell principiant.
  • Nivel A2: correspon al nivell elemental.
  • Nivel B1: correspon al nivell intermedi.
  • Nivel B2: correspon al nivell intermedi alt.
  • Nivel C1: correspon al nivell avançat.
  • Nivel C2: correspon al nivell molt avançat.

Consulta els nostres cursos d’idiomes

Cambridge English

Els exàmens de Cambridge són acceptats per més de 15.000 universitats, empreses i governs de tot el món. Els nostres exàmens poden ajudar-li a accedir a l’educació superior, millorar la seva oportunitats laborals i, gràcies al seu reconeixement internacional, augmentar les opcions al seu abast tant d’estudi com de treball.

Cambridge English

Cluc

El CLUC d’anglès és un certificat oficial realitzat i expedit per les 12 universitats catalanes, aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i acreditat per ACLES (Associació de Centres de Llengües d’Educació Superior). L’examen, que és multinivell, avalua i certifica el nivell de les quatre habilitats lingüístiques així com l’ús de la llengua. Permet acreditar als candidats els nivells d’anglès B1, B2.1 o B2 del Marc Comú Europeu de Referència d’anglès en tota Catalunya.