Tots els nostres cursos i nivells d’idiomes es basen en el Marc Europeu de Referència. És el punt principal de referència per a l’aprenentatge d’idiomes dins de la Unió Europea.

MCERNIVELLANGLÈSCAMBRIDGE ENGLISHCERTIFICATS CLUC*
A11Beginner
A22ElementaryKEY A2
B1.13Pre-Intermediate
B1.24IntermediatePRELIMINARY B1CLUC nivell B1
B2.15Upper-IntermediateCLUC nivell B2.1
B2.26First CertificateFIRST CERTIFICATE B2CLUC nivell B2
C1.17Advanced A
C1.28Advanced BADVANCED C1
C2.19ProficiencyPROFICIENCY C2
*CLUC: Certificat de llengües de les universitats de Catalunya
MCERNIVELLFRANCÈSMINISTÉRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
A11ÉlémentaireDELF A1
A22Élémentaire avancéDELF A2
B1.23IntermédiaireDELF B1
B2.14Intermédiaire avancé
B2.25SupérieurDELF B2
C1.16Supérieur avancéDELF C1
MCERNIVELLALEMANYGOETHE INSTITUT
A11InicialStart Deutsch A1
A22ElementalStart Deutsch A2
B1.13Preintermedi
B1.24IntermediZertifikat Deutsch B1
B2.15Intermedi Avançat
B2.26PreavançatGoethe-Zertifikat B2
C1.17AvançatGoethe-Zertifikat C1
MCERNIVELITALIÀUNIVERSITÁ DI PERUGIA
A11PrincipianteImpatto
A22ElementareCELI 1
B1.23IntermedioCELI 2
B2.14Post-intermedio 1
2.25Post-intermedio 2CELI 3
C1.16AvanzadoCELI 4
El Marc Europeu Comú de Referència proporciona una base comuna per a l’elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exàmens, manuals, etc. en tota Europa. Descriu de forma integradora el que han d’aprendre a fer els estudiants de llengües amb la finalitat d’utilitzar una llengua per comunicar-se, així com els coneixements i destreses que han de desenvolupar per poder actuar de manera eficaç. El MECR defineix, així mateix, nivells de domini de la llengua que permeten comprovar el progrés dels alumnes en cada fase de l’aprenentatge i al llarg de la vida.
Estableix una sèrie de nivells per a totes les llengües a partir dels quals s’afavoreix la comparació o homologació dels diferents títols emesos per les entitats certificades:

  • Nivel A1: correspon al nivell principiant.
  • Nivel A2: correspon al nivell elemental.
  • Nivel B1: correspon al nivell intermedi.
  • Nivel B2: correspon al nivell intermedi alt.
  • Nivel C1: correspon al nivell avançat.
  • Nivel C2: correspon al nivell molt avançat.

Cambridge English

Els exàmens de Cambridge són acceptats per més de 15.000 universitats, empreses i governs de tot el món. Els nostres exàmens poden ajudar-li a accedir a l’educació superior, millorar la seva oportunitats laborals i, gràcies al seu reconeixement internacional, augmentar les opcions al seu abast tant d’estudi com de treball.

Cluc

El CLUC d’anglès és un certificat oficial realitzat i expedit per les 12 universitats catalanes, aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i acreditat per ACLES (Associació de Centres de Llengües d’Educació Superior). L’examen, que és multinivell, avalua i certifica el nivell de les quatre habilitats lingüístiques així com l’ús de la llengua. Permet acreditar als candidats els nivells d’anglès B1, B2.1 o B2 del Marc Comú Europeu de Referència d’anglès en tota Catalunya.