Com acreditar la competència en una tercera llengua?

Pàgina inicial/UPC/Com acreditar la competència en una tercera llengua?
Com acreditar la competència en una tercera llengua? 2017-06-14T17:40:25+00:00

Acreditar la competència en una tercera llengua forma part dels plans d’estudi de grau de la UPC per poder obtenir la titulació un cop acabat el grau. Les llengües que serveixen per acreditar la competència en una tercera llengua a la UPC són: anglès, francès, alemany, italià, portuguès, grec, rus, xinès i català.

La UPC descriu quatre vies diferents per acreditar la competència d’una tercera llengua:

  • Obtenir un mínim de 9 ECTS corresponents a les assignatures impartides en una tercera llengua.
  • Elaborar i defensar el treball de final de grau en una tercera llengua.
  • Obtenir un mínim de 9 ECTS per una estada en una universitat estrangera amb un conveni de mobilitat.
  • Acreditar el coneixement d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.

Hi ha dos tipus de certificats

  • El certificat del nivell B2.2. o superior obtingut després de superar el nivell 6 – First Certificate a la nostra escola (requereix una assistència mínima superior al 80% del curs).

  • El certificat obtingut després d’aprovarun examen d’un organisme reconegut pels idiomes de la UPC: B2.2 de la prova CLUC (Certificat de les Llengües de les Universitats de Catalunya) o el nivell First Certificate in English de Cambridge.

Acredita una tercera llengua amb Merit School

Realitza un curs d’idiomes
Inscriu-te a un examen de Cambridge