Maragall: 93 243 15 24 / Sants: 93 322 82 76

Nivells d’italià

QUINS NIVELLS D’ITALIÀ OFERIM A MERIT SCHOOL?

Existeixen sis nivells d’italià que estableix el Marc Europeu Comú de Referència respecte al reconeixement internacional de la llengua.

Els diferents nivells d’italià, a més d’orientar a l’alumne de les destreses idiomàtiques que ha de posseir per superar cadascun d’ells, serveixen per homologar els teus coneixements d’italià a efectes laborals, oficials…

La finalitat d’aquests exàmens és que els alumnes tinguin un domini clau d’italià a través d’unes normes preestablertes que seran les que regiran el seu nivell respecte el MECR.

MCER NIVELL ITALIÀ UNIVERSITÁ DI PERUGIA
A1 1 Principiant Impatto
A2 2 Elemental CELI 1
B1.2 3 Intermedi CELI 2
B2.1 4 Post-intermedi 1
2.2 5 Post-intermedi 2 CELI 3
C1.1 6 Avançat CELI 4

QUINS NIVELLS ESTABLEIX EL MECR?

El MECR estableix una sèrie de nivells per idiomes per a totes les llengües a partir dels quals s’afavoreix la comparació o homologació dels diferents títols emesos per les entitats certificades:

  • El nivell A1 correspon al nivell principiant

  • El nivell A2 correspon al nivell elemental

  • El nivell B1.2 correspon al nivell intermedi

  • El nivell B2.2 correspon al nivell post-intermedi 2

  • El nivell C1.1 correspon al nivell avançat

QUIN NIVELL D’ITALIÀ TINC?

Realitza una prova de nivell d’italià a qualsevol de les nostres escoles d’idiomes. La prova és gratuïta i sense cap tipus de compromís. Consisteix en una part escrita tipus test per comprovar la teva gramàtica i vocabulari i una petita entrevista per comprovar el teu speaking.

CURSOS D’ITALIÀ

Tots els nostres cursos i nivells d’idiomes es basen en el Marc Europeu Comú de Referència. És el punt principal de referència per a l’aprenentatge d’idiomes dins de la Unió Europea.

Millora el teu nivell amb els nostres cursos d’italià!

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24 hores et contestem!

Please wait...