QUINS NIVELLS D’ALEMANY OFERIM A MERIT SCHOOL?

Els nivells d’alemany que estableix el Marc Europeu Comú de Referència proporcionen unes nocions comunes distribuïdes a cada nivell d’aprenentatge de l’idioma.

Cada nivell descriu la forma de comunicació que tenen els alumnes quant a les seves habilitats parlades i escrites en alemany, a més del seu reconeixement internacional que garanteix el seu ús en entorns oficials o a nivell curricular.

El domini de l’idioma necessari per a cada nivell també està definit pels certificats emesos pel Goethe Institut, que estableix una sèrie de destreses necessàries per a cadascun d’ells, a més d’assegurar un aprenentatge progressiu de l’alemany.

MECR NIVELL ALEMANY GOETHE INSTITUT
A1 1 Inicial Start Deutsch A1
A2 2 Elemental Start Deutsch A2
B1.1 3 Pre-intermedi
B1.2 4 Intermedi  Zertifikat Deutsch B1
B2.1 5 Intermedi Avançat
B2.2 6 Pre-avançat Goethe-Zertifikat B2
C1.1 7 Avançat Goethe-Zertifikat C1

QUINS NIVELLS ESTABLEIX EL MECR?

El MECR estableix una sèrie de nivells per idiomes per a totes les llengües a partir dels quals s’afavoreix la comparació o homologació dels diferents títols emesos per les entitats certificades:

  • El nivell A1 correspon al nivell inicial

  • El nivell A2 correspon al nivell elemental

  • El nivell B1.1 correspon al nivell pre-intermedi

  • El nivell B1.2 correspon al nivell intermedi

  • El nivell B2.1 correspon al nivell intermedi avançat

  • El nivell B2.2 correspon al nivell pre-avançat

  • El nivell C1.1 correspon al nivell avançat

QUIN NIVELL D’ALEMANY TINC?

Realitza una prova de nivell d’alemany a qualsevol de les nostres escoles d’idiomes. La prova és gratuïta i sense cap tipus de compromís. Consisteix en una part escrita tipus test per comprovar la teva gramàtica i vocabulari i una petita entrevista per comprovar el teu speaking

CURSOS PRESENCIALS

Tots els nostres cursos d’idiomes es basen en el Marc Europeu Comú de Referència. És el punt principal de referència per a l’aprenentatge d’alemany dins de la Unió Europea.

CURSOS ONLINE

També tenim tots els nivells d’alemany disponibles als nostres cursos online. Amb ells podràs aconseguir el nivell que et proposis des de casa.

Millora el teu nivell amb els nostres cursos d’alemany!

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24 hores et contestem!