Els nivells per idiomes que estableix el Marc Europeu Comú de Referència proporciona una base comuna per a l’elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exàmens, manuals, etc. a tota Europa. Descriu de forma integradora el que han d’aprendre a fer els estudiants d’idiomes amb la finalitat d’utilitzar una llengua per comunicar-se, així com els coneixements i destreses que han de desenvolupar per poder actuar de manera eficaç.

El MECR defineix, així mateix, nivells de domini de la llengua que permeten comprovar el progrés dels alumnes en cada fase de l’aprenentatge i al llarg de la vida.

Tots els nostres cursos i nivells es basen en el Marc Europeu de Referència. És el punt principal de referència per a l’aprenentatge d’idiomes dins de la Unió Europea.

Per què estudiar a Merit School?

El MECR estableix una sèrie de nivells per idiomes per a totes les llengües a partir dels quals s’afavoreix la comparació o homologació dels diferents títols emesos per les entitats certificades:

  • Nivell A1: correspon al nivell principiant.
  • Nivell A2: correspon al nivell elemental.
  • Nivell B1: correspon al nivell intermedi.
  • Nivell B2: correspon al nivell intermedi alt.
  • Nivell C1: correspon al nivell avançat.
  • Nivell C2: correspon al nivell molt avançat.

Cursos intensius

Aprèn anglès, francès o alemany en poc temps amb els nostres cursos intensius d’idiomes. Augmentaràs un nivell en quatre mesos de l’idioma que tu triïs, realitzant sis hores setmanals durant tot el quadrimestre amb els nostres professors natius.

Classes particulars

Les classes estan impartides per professors nadius que s’adapten a la quantitat d’hores que vulguis fer a la setmana. Aprèn idiomes d’una forma diferent amb les nostres classes particulars en qualsevol dels centres de Merit School.

Cursos subvencionats

Coneix els cursos d’idiomes subvencionats que oferim tant a treballadors (en actiu com a aturats) com a joves menors de 30 anys. Tots dos programes formatius són promoguts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Cursos d’idiomes per a empreses

Els nostres cursos d’idiomes per a empreses es fan a mida en funció dels objectius de cada empresa tant en contingut com en durada, freqüència, horari i ubicació, adaptant les classes a les preferències del client.