Maragall: 93 243 15 24 / Sants: 93 322 82 76

Nivell C2 d’anglès

Pàgina inicial/Nivells d’anglès/Nivell C2 d’anglès
C2

En el nivell C2, l’alumne pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent.

Dins dels nivells d’anglès, el nivell C2 permet a l’alumne expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius del Nivell C2

  • Amb el nivell C2 l’alumne pot utilitzar i combinar amb fluïdesa construccions gramaticals complexes com a temps verbals, oracions condicionals i de participi, desitjos i preferències en diversos contextos
  • Deduir el significat del nou vocabulari pel seu context sobretot a nivell d’expressions idiomàtiques i de metàfores.
  • Usar amb major domini una gamma més àmplia de vocabulari complex sobretot a nivell d’expressions idiomàtiques, metàfores, phrasal verbs i descripcions més elaborades.
  • Expressar-se amb fluïdesa sobre diversos temes abstractes és possible amb el Nivell C2.
  • Desenvolupar una conversa amb fluïdesa utilitzant una gamma àmplia de tècniques i característiques pròpia de la conversa com fer aproximacions, expressar acord, desacord, incertesa i interès, etc.
  • Entendre una àmplia gamma de textos escrits i orals llargs i autèntics sobre diversos temes actuals i abstractes.
  • Escriure cartes formals, propostes i crítiques d’entre 300-350 paraules.
  • El Nivell C2 permet practicar els diferents tipus de tasca de totes les parts de l’examen Proficiency (CPE) de Cambridge English i preparar-se per afrontar l’examen en la propera convocatòria.
Nivel A1-2 de inglés

Exàmens de Cambridge

El curs de preparació per els exàmens de Cambridge o els Cambridge Express són cursos de 30 hores en les que exclusivament prepararàs i practicaràs totes les parts del examen: reading, writing, use of english, listening i speaking.

Més informació

Cursos d’estiu

Els cursos intensius d’estiu estan dirigits a aquelles persones que necessitin avançar el nivell d’un idioma en un curt període de temps. Disposes de diferents modalitats de cursos intensius en funció del temps del que disposis i de l’idioma que desitgis estudiar.

Més informació

Cursos d’idiomes per a empreses

Els nostres cursos d’idiomes per a empreses són realitzats a mide per a cada empresa tant en contingut com en durada, freqüència, horaris i ubicació, adaptant les classes a les preferències del client.

Més informació

Escull el teu curs d’anglès

Consulta tots els cursos d’anglès que podem oferir-te i escull el que més s’adapti a les teves necessitats. Aposta per la formació de qualitat.

Més informació

Consulta la resta de nivells d’anglès

Tens cap dubte?

Al enviar aquest formulari afirmes estar d'acord amb la Política de Privacitat de Merit School
Please wait...