Maragall: 93 243 15 24 / Sants: 93 322 82 76

Nivell C1.2 d’anglès

Pàgina inicial/Nivells d’anglès/Nivell C1.2 d’anglès
C1.2

En el nivell C1.2, l’alumne pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i pot reconèixer el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.

Dins dels nivells d’anglès, el nivell C1.2 permet a l’alumne a produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Objectius

  • Amb el nivell C1.2, l’alumne pot fer servir amb fluïdesa construccions gramaticals com temps verbals mes complexos, comparatius, oracions de relatiu, indirectes i de participi, connectors, preguntes i veu passiva en diversos contextos.
  • Entendre i fer servir una àmplia gamma de vocabulari complex sobretot a nivell d’expressions idiomàtiques i descriptives, metàfores, phrasal verbs i paraules relacionades amb temes específics.
  • Expressar-se amb fluïdesa sobre diferents temes actuals i abstractes.
  • Desenvolupar una conversa amb fluïdesa fent servir una gamma més àmplia de tècniques i característiques pròpies de la conversa com fer aproximacions, expressar acord, desacord, incertesa i interès, etc.
  • Entendre una àmplia gamma de textos escrits i orals llargs i autèntics sobre diferents temes.
  • Expressar-se de manera més complexa tant a nivell d’expressió escrita com oral.
  • Practicar els diferents tipus de tasca de totes les parts de l’examen Advanced (CAE) de Cambridge English i preparar-se per afrontar l’examen en la propera convocatòria.gramàtica i el vocabulari.

Nivel A1-2 de inglés

Classes particulars

Les classes particulars les imparteixen professors nadius i s’adapten al número d’hores que vulguis fer a la setmana. Aprèn idiomes d’una forma diferent amb les nostres classes particulars a qualsevol dels centres de Merit School.

Més informació

Millora el teu nivell d’anglès

No deixis passar l’oportunitat de millorar el teu nivell d’anglès amb els nostres cursos en grups reduïts i amb professors nadius.

Més informació

Exàmens de Cambridge

El curs de preparació per els exàmens de Cambridge o els Cambridge Express són cursos de 30 hores en les que exclusivament prepararàs i practicaràs totes les parts del examen: reading, writing, use of english, listening i speaking.

Més informació

Cursos d’estiu

Els cursos intensius d’estiu estan dirigits a aquelles persones que necessitin avançar el nivell d’un idioma en un curt període de temps. Disposes de diferents modalitats de cursos intensius en funció del temps del que disposis i de l’idioma que desitgis estudiar.

Més informació

Consulta la resta de nivells d’anglès

Tens cap dubte?

Al enviar aquest formulari afirmes estar d'acord amb la Política de Privacitat de Merit School
Please wait...