Maragall: 93 243 15 24 / Sants: 93 322 82 76

Nivell C1.1 d’anglès

Pàgina inicial/Nivells d’anglès/Nivell C1.1 d’anglès
C1.1
Amb el nivel C1.1, l’alumne pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.
Dins dels nivells d’anglès, el nivell C1.1 permet a l’alumne produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Objectius

 • Amb el Nivell C1.1 l’alumne és capaç d’entendre una gran varietat de la llengua parlada relacionada amb temes complexos i que li siguin estranys.
 • Mantenir una conversa activa amb parlants nadius sobre temes generals, vocacionals i de lliure.
 • Seguir la línia argumental de discussions estructurades i reunions fetes a una velocitat normal de parla tot i que es puguin perdre algun dels detalls més específics..
 • Dominar situacions quotidianes tals com reserves, queixes, sol.licituds…
 • Assistir a una entrevista de feina senzilla, explicant les seves qualificacions, experiència, motivació, etc.
 • El nivell C1.1 permet a l’alumne participar en reunions on pugui explicar el seu punt de vista, argumentar a favor i en contra, comprometre’s, especular sobre causes, conseqüències i situacions hipotètiques.
 • Aportar propostes i fer presentacions estructurades.
 • Reconèixer i extreure informació detallada d’una gran varietat de correspondència estàndard, articles i informes i saber
  respondre adequadament.
 • Reconèixer característiques estilístiques (formal/informal, tècnica/general) d’un article o informe factual relacionats amb
  el seu entorn.
 • Escriure textos llargs de temes diversos, explicant punts de vista raonadament i amb precisió.

Nivel A1-2 de inglés

Exàmens de Cambridge

El curs de preparació per els exàmens de Cambridge o els Cambridge Express són cursos de 30 hores en les que exclusivament prepararàs i practicaràs totes les parts del examen: reading, writing, use of english, listening i speaking.

Més informació

Curs de Conversa

Els cursos de conversa estan dirigits a aquelles persones que volen millorar el seu nivell d’idiomes i, específicament, la seva capacitat comunicativa en un altre idioma. Els alumnes milloren la seva capacitat d’expressar-se amb fluïdesa i soltesa a més de millorar la seva comprensió oral.

Més informació

Cursos d’idiomes per a empreses

Els nostres cursos d’idiomes per a empreses són realitzats a mide per a cada empresa tant en contingut com en durada, freqüència, horaris i ubicació, adaptant les classes a les preferències del client.

Més informació

Cursos d’estiu

Els cursos intensius d’estiu estan dirigits a aquelles persones que necessitin avançar el nivell d’un idioma en un curt període de temps. Disposes de diferents modalitats de cursos intensius en funció del temps del que disposis i de l’idioma que desitgis estudiar.

Més informació

Consulta la resta de nivells d’anglès

Tens cap dubte?

Al enviar aquest formulari afirmes estar d'acord amb la Política de Privacitat de Merit School
Please wait...