Maragall: 93 243 15 24 / Sants: 93 322 82 76

Nivell intermedi alt d’anglès B2.2

Pàgina inicial/Nivells d’anglès/Nivell intermedi alt d’anglès B2.2
B2.2

Amb el nivell intermedi alt d’anglès B2.2, l’alumne pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors.

Dins dels nivells d’anglès, amb el nivell B2.2 l’alumne pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Objectius

 • Amb el Nivell B2.2 l’alumne pot entendre gran part del llenguatge parlat en contextos més i menys rutinaris i reconèixer tant informació implícita com específica.
 • Seguir una conversa sobre temes treballats així com reconèixer i entendre fets sòcio-culturals.
 • Seguir discussions i reunions fetes a una velocitat normal de parla tot i que algun dels detalls es puguin perdre.
 • Seguir la línia argumental d’una presentació més llarga relacionada amb l’entorn d’un mateix i entendre’n les idees principals sempre que es tinguin unes pautes marcades.
 • Participar amb fluïdesa i espontàniament en contextos quotidians.
 • Dominar situacions quotidianes relacionades amb reserves, queixes i sol•licituds.
 • Dominar trucades telefòniques relacionades amb tasques quotidianes.
 • Amb el nivell B2.2, l’alumne pot participar en reunions on pugui explicar el seu punt de vista, argumentar a favor i en contra, comprometre’s, especular sobre causes, conseqüències i situacions hipotètiques.
 • Reconèixer i extreure informació detallada d’una gran varietat de correspondència estàndard, articles i informes i saber respondre adequadament.
 • Produir textos llargs de temes diversos, explicant punts de vista raonadament i amb precisió.
 • Practicar els diferents tipus de tasca de totes les parts de l’examen First (FCE) de Cambridge English i preparar-se per afrontar l’examen en la propera convocatòria.

Nivel A1-2 de inglés

Aprèn anglès

Avança en el domini de l’anglès amb els nostres cursos d’anglès amb professors nadius i en grups reduïts. Aposta per una formació de qualitat.

Més informació

Classes particulars

Les classes les imparteixen professors nadius que s’adapten al número d’hores que vulguis fer a la setmana. Aprèn idiomes d’una forma diferent amb les nostres classes particulars a qualsevol dels centres de Merit School.

Més informació

Cursos d’estiu

Els cursos intensius d’estiu estan dirigits a aquelles persones que necessitin avançar el nivell d’un idioma en un curt període de temps. Disposes de diferents modalitats de cursos intensius en funció del temps del que disposis i de l’idioma que desitgis estudiar.

Més informació

Exàmens de Cambridge

El curs de preparació per els exàmens de Cambridge o els Cambridge Express són cursos de 30 hores en les que exclusivament prepararàs i practicaràs totes les parts del examen: reading, writing, use of english, listening i speaking.

Més informació

Consulta la resta de nivells d’anglès

Tens cap dubte?

Al enviar aquest formulari afirmes estar d'acord amb la Política de Privacitat de Merit School
Please wait...