Maragall: 93 243 15 24 / Sants: 93 322 82 76

Nivell B2.1 d’anglès

Pàgina inicial/Nivells d’anglès/Nivell B2.1 d’anglès

B2.1

El nivell B2.1 d’anglès permet que l’alumne sigui capaç de comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors.

L’alumne que aconsegueix en els nivells d’anglès el Nivell B2.1 aquesta capacitat per escriure textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Objectius

  • Amb el nivell B2.1, l’alumne pot entendre amb facilitat la llengua parlada en relació a un mateix i a temes que li són familiars.
  • Entendre les idees principals de material auditiu en dialecte estàndard i a una velocitat normal.
  • Portar a terme una gran varietat de tasques i donar instruccions i informació.
  • Assistir a una entrevista de feina senzilla, argumentant les raons per les quals sol.licita la feina, el què li agrada/desagrada, etc.
  • Explicar detalladament els interessos personals o les activitats de lleure d’un mateix o d’algú altre.
  • Dominar tot tipus de situacions previsibles quan es viatja.
  • Amb el Nivell B2.1, l’alumne pot participar en reunions quan el contingut li sigui familiar.
  • Reconèixer i extreure informació detallada d’una gran varietat de correspondència, articles i informes.
  • Llegir un text treballat i extreure’n les idees principals.
  • Escriure una gamma de textos amb confianza: correus electrònics formals i informals, instruccions, redaccions discursives, informes, narratius etc.

Nivel A1-2 de inglés

Idiomes per a empreses

Els notres cursos d’idiomes per a empreses són realitzats a mida de cada empresa tant en contingut com en durada, freqüència, horari i ubicació, adaptant les classes a les preferències del client.

Més informació

Cursos d’estiu

Els cursos intensius d’estiu estan dirigits a aquelles persones que necessitin avançar el nivell d’un idioma en un curt període de temps. Disposes de diferents modalitats de cursos intensius en funció del temps del que disposis i de l’idioma que desitgis estudiar.

Més informació

Exàmens de Cambridge

El curs de preparació per els exàmens de Cambridge o els Cambridge Express són cursos de 30 hores en les que exclusivament prepararàs i practicaràs totes les parts del examen: reading, writing, use of english, listening i speaking.

Més informació

Cursos de conversa

Els cursos de conversa estan dirigits a aquelles persones que volen millorar la seva capacitat comunicativa en un altre idioma. Els alumnes milloren la seva capacitat d’expressar-se amb fluïdesa i soltesa a més de millorar la seva comprensió oral.

Més informació

Consulta la resta de nivells d’anglès

Tens cap dubte?

Al enviar aquest formulari afirmes estar d'acord amb la Política de Privacitat de Merit School
Please wait...