Maragall: 93 243 15 24 / Sants: 93 322 82 76

Nivell intermedi d’anglès B1.2

Pàgina inicial/Nivells d’anglès/Nivell intermedi d’anglès B1.2
B1.2

Amb el nivell intermedi d’anglès B1.2, l’alumne pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge.

Dins dels nivells d’anglès, amb el nivell B1.2 l’alumne pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Objectius

 • Amb el nivell intermedi d’anglès B1.2, l’alumne pot fer servir de forma correcta construccions gramaticals de nivell intermedi segons el programa detallat més avall
 • Iniciar i mantenir una conversa amb certa fluïdesa sobre aspectes de la vida quotidiana.
 • Entendre preguntes i respostes dels temps clau i saber respondre de manera adequada.
 • Reaccionar davant situacions típiques d’un viatge i de la vida social del món anglosaxó.
 • Expressar opinions i sentiments sobre temes familiars.
 • Relatar experiències personals amb fluïdesa apropiada a nivell intermedi.
 • Amb el nivell intermedi d’anglès B1.2, l’alumne pot fer servir en contextos adequats noves construccions gramaticals.
 • Pronunciar amb certa confiança la llengua anglesa.
 • Llegir textos basats en fets reals, identificant el sentit global.
 • Redactar textos curts (120–150 paraules) en ordre lògic fent servir connectors variats.
 • Practicar els diferents tipus de tasques de l’examen Preliminary (PET) de Cambridge English.
Nivel A1-2 de inglés

Cursos d’anglès

No perdis l’oportunitat de seguir avançant en el domini de l’anglès amb el nostre curs d’anglès intermedi anual, quadrimestral o semipresencial. Tria la modalitat de curs que més s’adapti a la teva disponibilitat.

Més informació

Cursos d’estiu

Els cursos intensius d’estiu estan dirigits a aquelles persones que necessitin avançar el nivell d’un idioma en un curt període de temps. Disposes de diferents modalitats de cursos intensius en funció del temps del que disposis i de l’idioma que desitgis estudiar.

Més informació

Exàmens de Cambridge

El curs de preparació per els exàmens de Cambridge o els Cambridge Express són cursos de 30 hores en les que exclusivament prepararàs i practicaràs totes les parts del examen: reading, writing, use of english, listening i speaking.

Més informació

Cursos de conversa

Els cursos de conversa estan dirigits a aquelles persones que volen millorar la seva capacitat comunicativa en un altre idioma. Els alumnes milloren la seva capacitat d’expressar-se amb fluïdesa i soltesa a més de millorar la seva comprensió oral.

Més informació

Consulta la resta de nivells d’anglès

Tens cap dubte?

Al enviar aquest formulari afirmes estar d'acord amb la Política de Privacitat de Merit School
Please wait...