Maragall: 93 243 15 24 / UPC Campus Nord: 93 413 79 20

Nivell B1.1 d’anglès

Home/Nivells d'anglès/Nivell B1.1 d’anglès
Nivell B1.1 d’anglès 2017-02-21T18:02:48+00:00
B1.1

Amb el nivell B1.1, l’alumne pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal.

Dins dels nivells d’anglès, amb el nivell B1.1 l’alumne pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Objectius

 • Amb el nivell B1.1, l’alumne pot reconèixer i entendre la gramàtica bàsica de la llengua, així com vocabulari simple i quotidià relacionat amb els temes estudiats.
 • Expressar-se utilizant una gamma de temps verbals en passat, present i futur correctament i de forma senzilla.
 • Entendre la idea general de la conversa d’un nadiu pel que fa a qüestions sobre un mateix.
 • Intervenir en converses estructurades i simples quan el contingut sigui previsible, concret i directament relacionat amb els tòpics estudiats.
 • Identificar la idea principal d’informacions breus, simples i clares, és necessari per a aconseguir el nivell B1.1.
 • Intercanviar informació quotidiana i limitada.
 • Dominar situacions previsibles quan es viatja.
 • Reconèixer i extreure la informació rellevant de missatges simples per tal de poder respondre’ls adequadament.
 • Trobar, reconèixer i extreure informació específica de textos simples i quotidians.
 • Redactar textos fent servir connectors senzills.
 • Escriure correus electrònics (formals i informals), descripcions, un perfil personal y una redacció.
 • Millorar la pronunciació tan al nivell de sons individuals com el nivell d’intonació.
Nivel A1-2 de inglés

Cursos d’estiu

Els cursos intensius d’estiu estan dirigits a aquelles persones que necessitin avançar el nivell d’un idioma en un curt període de temps. Disposes de diferents modalitats de cursos intensius en funció del temps del que disposis i de l’idioma que desitgis estudiar.

Exàmens de Cambridge

El curs de preparació per els exàmens de Cambridge o els Cambridge Express són cursos de 30 hores en les que exclusivament prepararàs i practicaràs totes les parts del examen: reading, writing, use of english, listening i speaking.

Cursos de conversa

Els cursos de conversa estan dirigits a aquelles persones que volen millorar la seva capacitat comunicativa en un altre idioma. Els alumnes milloren la seva capacitat d’expressar-se amb fluïdesa i soltesa a més de millorar la seva comprensió oral.

Cursos d’idiomes subvencionats

Coneix els cursos d’idiomes subvencionats d’anglès que podem oferir, tant a treballadors (en actiu com a aturats) i a joves menors de 30 anys. Tots dos programes formatius són promoguts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Consulta la resta de nivells d’anglès

¿Tienes alguna duda?

Al enviar este formulario afirmas estar de acuerdo con la Política de Privacidad de Merit School
Please wait...