Maragall: 93 243 15 24 / Sants: 93 322 82 76

Nivell pre-intermedi d’anglès B1.1

Pàgina inicial/Nivells d’anglès/Nivell pre-intermedi d’anglès B1.1
B1.1

Amb el Nivell pre-intermedi d’anglès B1.1, l’alumne pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal.

Dins dels nivells d’anglès, amb el nivell B1.1 l’alumne pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Objectius

 • Amb el Nivell pre-intermedi d’anglès B1.1, l’alumne pot reconèixer i entendre la gramàtica bàsica de la llengua, així com vocabulari simple i quotidià relacionat amb els temes estudiats.
 • Expressar-se utilizant una gamma de temps verbals en passat, present i futur correctament i de forma senzilla.
 • Entendre la idea general de la conversa d’un nadiu pel que fa a qüestions sobre un mateix.
 • Intervenir en converses estructurades i simples quan el contingut sigui previsible, concret i directament relacionat amb els tòpics estudiats.
 • Identificar la idea principal d’informacions breus, simples i clares, és necessari per a aconseguir el nivell B1.1.
 • Intercanviar informació quotidiana i limitada.
 • Dominar situacions previsibles quan es viatja.
 • Reconèixer i extreure la informació rellevant de missatges simples per tal de poder respondre’ls adequadament.
 • Trobar, reconèixer i extreure informació específica de textos simples i quotidians.
 • Redactar textos fent servir connectors senzills.
 • Escriure correus electrònics (formals i informals), descripcions, un perfil personal y una redacció.
 • Millorar la pronunciació tan al nivell de sons individuals com el nivell d’intonació.
Nivel A1-2 de inglés

Cursos d’estiu

Els cursos intensius d’estiu estan dirigits a aquelles persones que necessitin avançar el nivell d’un idioma en un curt període de temps. Disposes de diferents modalitats de cursos intensius en funció del temps del que disposis i de l’idioma que desitgis estudiar.

Més informació

Exàmens de Cambridge

El curs de preparació per els exàmens de Cambridge o els Cambridge Express són cursos de 30 hores en les que exclusivament prepararàs i practicaràs totes les parts del examen: reading, writing, use of english, listening i speaking.

Més informació

Cursos de conversa

Els cursos de conversa estan dirigits a aquelles persones que volen millorar la seva capacitat comunicativa en un altre idioma. Els alumnes milloren la seva capacitat d’expressar-se amb fluïdesa i soltesa a més de millorar la seva comprensió oral.

Més informació

Classes d’anglès

No perdis l’oportunitat de seguir avançant en el domini de l’anglès amb el nostre curs d’anglès intermedi. Escull la modalitat de curs que més s’adapti a les teves necessitats.

Més informació

Consulta la resta de nivells d’anglès

¿Tienes alguna duda?

Al enviar aquest formulari afirmes estar d'acord amb la Política de Privacitat de Merit School
Please wait...