Maragall: 93 243 15 24 / Sants: 93 322 82 76

Nivell A2 d’anglès

Pàgina inicial/Nivells d’anglès/Nivell A2 d’anglès
A2

Amb el nivell A2, l’alumne pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació).
Dins dels nivells d’anglès, amb el nivell A2 l’alumne pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Objectius

  • Amb el Nivell A2 pots entendre llenguatge parlat bàsic quan els continguts siguin concrets i relacionats directament amb els tòpics estudiats.
  • Reconèixer i entendre la informació rellevant de textos bàsics escrits i parlats.
  • Reconèixer els temps verbals de present, passat i futur, així com el pretèrit indefinit en frases afirmatives i negatives.
  • Intercanviar informació simple i quotidiana utilitzant vocabulari elaborat relacionat amb els tòpics estudiats.
  • Dominar situacions treballades a classe quan es viatja.
  • Amb el nivell A2, pots produir textos breus i simples usant vocabulari elaborat relacionat amb els tòpics estudiats.
  • Saber respondre un qüestionari simple sobre un mateix.
  • Expressar opinions simples i sentiments.
  • Explorar la pronunciació d’anglès més enllà del nivell dels sons individuals, centrant-se en les formes fortes i febles, les característiques bàsiques de l’entonació i l’estrès de les paraules individuals, així com oracions.
  • Reconèixer els diferents tipus de tasques de l’examen Key (KET) de Cambridge English.
Nivel A1-2 de inglés

Cursos d’estiu

Els cursos intensius d’estiu estan dirigits a aquelles persones que necessitin avançar el nivell d’un idioma en un curt període de temps. Disposes de diferents modalitats de cursos intensius en funció del temps del que disposis i de l’idioma que desitgis estudiar.

Més informació

Exàmens de Cambridge

El curs de preparació per els exàmens de Cambridge o els Cambridge Express són cursos de 30 hores en les que exclusivament prepararàs i practicaràs totes les parts del examen: reading, writing, use of english, listening i speaking.

Més informació

Cursos de conversa

Els cursos de conversa estan dirigits a aquelles persones que volen millorar la seva capacitat comunicativa en un altre idioma. Els alumnes milloren la seva capacitat d’expressar-se amb fluïdesa i soltesa a més de millorar la seva comprensió oral.

Més informació

Cursos d’idiomes per a empreses

Els notres cursos d’idiomes per a empreses són realitzats a mida de cada empresa tant en contingut com en durada, freqüència, horari i ubicació, adaptant les classes a les preferències del client.

Més informació

Consulta la resta de nivells d’anglès

Tens cap dubte?

Al enviar aquest formulari afirmes estar d'acord amb la Política de Privacitat de Merit School
Please wait...