A2

Amb el nivell A2, l’alumne pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació).
Dins dels nivells d’anglès, amb el nivell A2 l’alumne pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Objectius

  • Amb el Nivell A2 pots entendre llenguatge parlat bàsic quan els continguts siguin concrets i relacionats directament amb els tòpics estudiats.
  • Reconèixer i entendre la informació rellevant de textos bàsics escrits i parlats.
  • Reconèixer els temps verbals de present, passat i futur, així com el pretèrit indefinit en frases afirmatives i negatives.
  • Intercanviar informació simple i quotidiana utilitzant vocabulari elaborat relacionat amb els tòpics estudiats.
  • Dominar situacions treballades a classe quan es viatja.
  • Amb el nivell A2, pots produir textos breus i simples usant vocabulari elaborat relacionat amb els tòpics estudiats.
  • Saber respondre un qüestionari simple sobre un mateix.
  • Expressar opinions simples i sentiments.
  • Explorar la pronunciació d’anglès més enllà del nivell dels sons individuals, centrant-se en les formes fortes i febles, les característiques bàsiques de l’entonació i l’estrès de les paraules individuals, així com oracions.
  • Reconèixer els diferents tipus de tasques de l’examen Key (KET) de Cambridge English.
Nivel A1-2 de inglés

Cursos d’estiu

Els cursos intensius d’estiu estan dirigits a aquelles persones que necessitin avançar el nivell d’un idioma en un curt període de temps. Disposes de diferents modalitats de cursos intensius en funció del temps del que disposis i de l’idioma que desitgis estudiar.

Exàmens de Cambridge

El curs de preparació per els exàmens de Cambridge o els Cambridge Express són cursos de 30 hores en les que exclusivament prepararàs i practicaràs totes les parts del examen: reading, writing, use of english, listening i speaking.

Cursos de conversa

Els cursos de conversa estan dirigits a aquelles persones que volen millorar la seva capacitat comunicativa en un altre idioma. Els alumnes milloren la seva capacitat d’expressar-se amb fluïdesa i soltesa a més de millorar la seva comprensió oral.

Cursos d’idiomes per a empreses

Els notres cursos d’idiomes per a empreses són realitzats a mida de cada empresa tant en contingut com en durada, freqüència, horari i ubicació, adaptant les classes a les preferències del client.

Consulta la resta de nivells d’anglès

Tens cap dubte?

Al enviar aquest formulari afirmes estar d'acord amb la Política de Privacitat de Merit School
Please wait...