A1

En el nivell A1, l’alumne pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té.

Dins dels nivells d’anglès, amb el nivell A1 l’alumne pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

Objectius

  • El nivell A1 et permet fer servir de manera senzilla però correcta el present simple, passat simple i construccions gramaticals bàsiques.
  • Demanar i respondre sobre un mateix.
  • Fer preguntes i entendre respostes senzilles en situacions pràctiques de la vida quotidiana.
  • Demanar i respondre preguntes sobre dates, números, temps, horaris i preus.
  • Amb el nivell A1 pots llegir i entendre textos senzills en present i passat.
  • Expressar gustos i antipaties de manera bàsica.
  • Descriure objectes quotidians i fer servir adjectius bàsics.
  • Pronunciar els sons individuals del sistema fonètic anglès amb confiança.
  • Redactar textos senzills fent servir connectors senzills.
  • Entendre paraules i frases relacionades amb la vida quotidiana o contextos que els són familiars, per exemple situacions de viatge, de feina, etc
Nivel A1-2 de inglés

Classes particulars

Les classes particulars les imparteixen professors nadius i s’adapten al número d’hores que vulguis fer a la setmana. Aprèn idiomes d’una forma diferent amb les nostres classes particulars a qualsevol dels centres de Merit School.

Cursos Subvencionats

Coneix els cursos d’idiomes subvencionats d’anglès que podem oferir, tant a treballadors (en actiu com a aturats) i a joves menors de 30 anys. Tots dos programes formatius són promoguts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Exàmens de Cambridge

El curs de preparació per els exàmens de Cambridge o els Cambridge Express són cursos de 30 hores en les que exclusivament prepararàs i practicaràs totes les parts del examen: reading, writing, use of english, listening i speaking.

Cursos d’estiu

Els cursos intensius d’estiu estan dirigits a aquelles persones que necessitin avançar el nivell d’un idioma en un curt període de temps. Disposes de diferents modalitats de cursos intensius en funció del temps del que disposis i de l’idioma que desitgis estudiar.

Consulta la resta de nivells d’anglès

Tens cap dubte?

Al enviar aquest formulari afirmes estar d'acord amb la Política de Privacitat de Merit School
Please wait...