Maragall: 93 243 15 24 / Sants: 93 322 82 76

Puntuació IELTS

Pàgina inicial/IELTS/Puntuació IELTS

L’IELTS està dissenyat per avaluar les habilitats de l’idioma anglès en una àmplia varietat de nivells. En l’IELTS no existeixen ni aprovats ni suspensos, l’examen utilitza un sistema de puntuació per bandes per mesurar els resultats, sent 1 la més baixa i 9 la més alta. Els resultats tant poden ser punts complets (5’0, 6’0..) o amb meitats (5’5, 6’5, 7’5…).

Puntuació Nivell Descripció
Banda 9 Usuari expert Té un domini complet de la llengua. La utilització de l’anglès és adequada, precisa i fluida, i mostra una comprensió completa.
Banda 8 Molt bon usuari Té un complet domini operacional de l’idioma en ple funcionament de la llengua amb solament inexactituds no sistemàtiques ocasionals i l’ús inadequat. És possible malinterpretar algunes coses en situacions desconegudes. Domines bé l’argumentació detallada complexa.
Banda 7 Bon usuari Té domini operacional de l’idioma, encara que ocasionalment amb inexactituds, ús inadequat i malentesos en algunes situacions. Generalment, domina bé el llenguatge complex i entén raonaments detallats
Banda 6 Usuari competent Té un domini efectiu de l’idioma malgrat certes inexactituds, ús inapopriat i malentesos. Pot utilitzar i entendre llenguatge bastant complex, especialment en situacions familiars.
Banda 5 Usuari modest Té un domini parcial de l’idioma, sent capaç d’entendre significats genèrics en la majoria de les situacions, encara que probablement realitzi molts errors. Hauria de ser capaç de dominar una comunicació bàsica en el seu propi camp.
Banda 4 Usuari limitat El seu coneixement de l’idioma es limita a situacions familiars. Té freqüents problemes per entendre i expressar-se. No pot utilitzar llenguatge complex.
Banda 3 Usuari molt limitat Comunica i entén només els significats generals en situacions molt familiars. Es produeixen freqüents ruptures en la comunicació.
Banda 2 Usuari intermitent No és possible una comunicació real exceptuant informació molt bàsica utilitzant paraules aïllades, o frases molt curtes en situacions familiars i per satisfer necessitats immediates. Té moltes dificultats per entendre l’anglès parlat o escrit.
Banda 1 No usuari Manca d’habilitat per utilitzar l’idioma més enllà d’unes poques paraules aïllades.

Consulta tota la informació sobre l’examen IELTS:

Tens cap dubte? Contacte amb nosaltres

En menys de 24h et contestem!

Al enviar aquest formulari afirmes estar d'acord amb la Política de Privacitat de Merit School
Please wait...