Maragall: 93 243 15 24 / Sants: 93 322 82 76

IELTS Formats d’examen

Pàgina inicial/IELTS/IELTS Formats d’examen

Existeixen dos formats de l’examen IELTS. En ambdós exàmens, s’avaluen les principals habilitats lingüístiques com són: la comprensió oral, l’escrita i l’expressió oral i escrita.

Els candidats que es presenten a IELTS Academic i IELTS General realitzen les mateixes proves de comprensió oral i expressió oral. Les diferències del format d’examen es troben en les proves de comprensió lectora i expressió escrita.

És important saber que la part de Listening, Reading i Writing es realitza el mateix dia. La prova de Speaking es pot realitzar el mateix dia o bé una setmana abans o després de la part principal de l’examen.

IELTS Formats d
Inscripció online

Som centre examinador de l’examen IELTS!

Dos models d’examen IELTS dirigits a:

  • Versió Academic: se centra en aquelles persones que tinguin intenció d’estudiar en un país angloparlant d’estudis universitaris o de postgrau.

  • Versió General Training: és necessari per a les persones que tinguin intenció de viure i treballar en un país angloparlant o estudiar a nivell no universitari.

Format de l’IELTS exam:

  • Comprensió oral – 30 minuts
  • Comprensió escrita – 60 minuts
  • Expresió escrita – 60 minuts
  • Expresió oral – 11-14 minuts
  • Totes les parts de l’examen es realitzen el mateix dia.

Diferències entre els models d’examen de l’IELTS General i l’IELTS Academic:

IELTS ACADEMIC

Listening (30 minuts)

4 parts / 40 preguntes- s’escolten diferents monòlegs i/o converses

Reading (60 minuts)

3 parts / 40 preguntes – cada part conté un text llarg procedent d’un llibre, publicació, revista o diari. Poden contenir materials no verbals com a diagrames, gràfics o il·lustracions. Els textos tant poden ser descriptius i fàctics fins a discursius i analítics.

Writing (60 minuts)

2 parts – En la part 1 es presenta un gràfic, taula, quadre o diagrama i s’ha de descriure, resumir o explicar la informació utilitzant les teves pròpies paraules (150 paraules). En la part 2, hauràs d’escriure una redacció en resposta a un punt de vista, argument o problema (250 paraules).

Speaking ( de 11 a 14 minuts)

3 parts – la primera part el presentador et demanarà que et presentis i et farà diverses preguntes generals. En la segona part, l’examinador et lliurarà una targeta amb una tasca on se’t demanarà que parlis sobre un tema específic. I l’última part, l’examinador et realitzarà diverses preguntes sobre el tema de la segona part.

IELTS GENERAL

Listening (30 minuts)

4 parts / 40 preguntes- s’escolten diferents monòlegs i/o converses

Reading (60 minutss)

3 parts / 40 preguntes – La primera part conté dos o tres textos fàctics curts, la segona part conté dos textos fàctics curts sobre temes relacionats amb l’ocupació i la tercera part conté un text més llarg i complex sobre un tema d’interès general. Els textos són autèntics i procedeixen d’anuncis, documents oficials, llibres, revistes o diaris.

Writing (60 minuts)

2 parts – En la part 1 es presenta una situació i hauràs d’escriure una carta sol·licitant informació o explicant la situació (150 paraules). En la part 2, hauràs d’escriure una redacció en resposta a un punt de vista, argument o problema (250 paraules).

Speaking ( de 11 a 14 minuts)

3 parts – la primera part el presentador et demanarà que et presentis i et farà diverses preguntes generals. En la segona part, l’examinador et lliurarà una targeta amb una tasca on se’t demanarà que parlis sobre un tema específic. I l’última part, l’examinador et realitzarà diverses preguntes sobre el tema de la segona part.

Consulta tota la informació sobre l’examen IELTS:

Tens cap dubte? Sol·licita més informació

Al enviar aquest formulari afirmes estar d'acord amb la Política de Privacitat de Merit School
Please wait...