Maragall: 93 243 15 24 / Sants: 93 322 82 76

Com acreditar la competència en una tercera llengua?

Pàgina inicial/Idiomes per a la universitat – Formació per a universitaris/Com acreditar la competència en una tercera llengua?

Acreditar la competència en una tercera llengua forma part dels plans d’estudi de grau de la UPC per poder obtenir la titulació un cop acabat el grau. Les llengües que serveixen per acreditar la competència en una tercera llengua a la UPC són: anglès, francès, alemany, italià, portuguès, grec, rus, xinès i català.

La UPC descriu quatre vies diferents per acreditar la competència d’una tercera llengua:
  • Obtenir un mínim de 9 ECTS corresponents a les assignatures impartides en una tercera llengua.
  • Elaborar i defensar el treball de final de grau en una tercera llengua.
  • Obtenir un mínim de 9 ECTS per una estada en una universitat estrangera amb un conveni de mobilitat.
  • Acreditar el coneixement d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
Acredita el coneixement d’una tercera llengua amb exàmens reconeguts mundialment

El certificat obtingut després d’aprovar un examen d’un organisme reconegut: el nivell First Certificate in English de Cambridge

Inscriu-te a un examen de Cambridge