DESCOBREIX LA METODOLOGIA EN ELS CURSOS D’IDIOMES

PER OBTENIR ELS MILLORS RESULTATS

La metodologia per a l’aprenentatge d’idiomes utilitzada a Merit School es basa en processos que faciliten l’ensenyament de l’idioma a través de la interacció durant les classes i la participació activa dels alumnes. Sempre despertant el seu interès per aconseguir desenvolupar les seves habilitats lingüístiques d’una manera progressiva i eficaç que compleixi amb els objectius preestablerts.

Els cursos s’imparteixen mitjançant professors nadius amb una dilatada experiència en el sector empresarial. S’aplica una metodologia molt precisa amb grups homogenis oferint als alumnes una formació molt pràctica i de màxima utilitat per als seus negocis, viatges i relacions professionals.

Tots els cursos d’anglès per a empreses segueixen el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

METODOLOGIA EN CURSOS D’IDIOMES PER A EMPRESES I PROFESIONALS:

En funció de l’àrea de l’idioma que es vulgui potenciar, la metodologia en cursos d’idiomes per a empreses compta amb diferents d’aprenentatge:

  • A l’àrea de l’expressió oral es potencien els debats en grup, diàlegs, presentacions, treballs per parelles… relacionant les classes amb possibles escenaris empresarials.

  • A l’ensenyament de la gramàtica i el vocabulari es combina activitats teòriques i pràctiques, per aconseguir una major facilitat i fluïdesa en l’ús de l’idioma. L’anàlisi d’errors i l’ensenyament de tècniques d’aprenentatge són aspectes clau.

  • A l’àrea de la comprensió auditiva es treballa a través de gravacions o vídeos amb l’objectiu d’introduir els alumnes en un context que es pugui donar en una situació empresarial.

  • A l’àrea de l’expressió escrita es posa l’accent a la fluïdesa i l’organització del text a través d’activitats de la vida real.

  • L’ensenyament de la comprensió escrita es treballa fomentant la capacitat de deducció dels alumnes, la captació de detalls, la comprensió global d’un text, així com tècniques de velocitat.

CONTACTE AMB NOSALTRES

Si necessites informació més detallada pots fer click al botó inferior o bé trucar al 933 83 73 37 on els nostres experts en formació li proporcionaran l’assessorament necessari.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24h et contestem!