LA SEVA EMPRESA NECESSITA ORGANITZAR CLASSES D’IDIOMES

PER MILLORAR EL NIVELL DELS SEUS TREBALLADORS?

El servei d’idiomes In Company pretén millorar la formació en idiomes dels treballadors en actiu que estiguin interessats o que necessitin l’aprenentatge en idiomes per motius laborals.

Els cursos d’idiomes In Company s’estructuren a través d’un pla d’estudis que promou el dinamisme durant les classes i la participació constant dels alumnes perquè, d’aquesta manera, se sentin motivats durant les sessions i augmentin el seu nivell de coneixements de l’idioma a estudiar.

Tots els nostres cursos d’idiomes per a empreses es basen en el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

OFERIM UNA GESTIÓ INTEGRAL DEL CURS QUE INCLOU:

1. PROVA DE NIVELL I ANÀLISIS DE LES NECESSITATS FORMATIVES

Anàlisi prèvi de la situació i estudi del nivell d’idiomes dels treballadors de l’empresa. D’aquesta manera, es presenta el pla de formació més adequat, optimitzant els costos de formació.

2. PLANIFICACIÓ INICIAL DE LES ACCIONS FORMATIVES

Organització general dels recursos materials i humans necessaris per al desenvolupament dels cursos d’idiomes In Company. Així com l’elaboració d’un programa d’estudis a mida a partir dels objectius formatius definits que inclou: la planificació de les classes, la temporalització, els recursos humans, materials i econòmics, el reporting i el control de qualitat entre d’altres.

3. IMPARTICIÓ, SEGUIMENT I GESTIÓ DEL CURS

Al llarg del curs, es duen a terme reunions de seguiment entre el professorat i l’equip pedagògic per seguir de prop la formació, a més de gestionar l’assistència, controls de progrés i qüestionaris d’opinió. Així assegurem una alta qualitat en l’ensenyament i la gestió.

4. AVALUACIÓ I VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ

Es valora l’aprenentatge durant el curs a través d’un sistema d’avaluació contínua, per assegurar el progrés i la qualitat de la formació de cada alumne. Al final de la formació, es realitzen unes memòries de tractament estadístic.

VALOR AFEGIT

un dels punts forts de Merit School és la capacitat d’oferir un únic sistema de gestió integral en tots els nostres centres.

Per a una empresa amb distribució geogràfica li permet tenir alumnes en varis dels nostres centres i, alhora, rebre els mateixos informes d’assistència i avaluació, permetent la recopilació i el contrast de dades.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Si necessites informació més detallada pots fer click al botó inferior o bé trucar al 933 83 73 37 on els nostres experts en formació li proporcionaran l’assessorament necessari.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24h et contestem!