cURL Error #:SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'online.meritschool.com'

El B1 – Preliminary English Test és el segon nivell dels exàmens de Cambridge i correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència. Amb aquest nivell de competència, l’alumne ha de ser capaç d’utilitzar l’anglès a un nivell intermedi en diferents situacions quotidianes en entorns de treball, estudis o oci.

B1

AMB EL NIVELL B1 – PRELIMINARY ENGLISH TEST POTS:

 • Entendre els punts principals d’instruccions directes o anuncis públics.
 • Fer front a la majoria de situacions amb les quals et pots trobar quan viatges a un país de parla anglesa.
 • Fer preguntes simples i formar part de converses en ambients laborals.
 • Escriure cartes, correus electrònics i prendre notes sobre assumptes quotidians.

CONTINGUT DE L’EXAMEN

 • Part 1 – Reading and Writing – durada 1 h i 30 minuts

  En aquesta part l’alumne ha de ser capaç d’entendre informació escrita en fullets informatius, diaris o revistes. Així com demostrar la seva expressió escrita escrivint una història o carta d’aproximadament 100 paraules.

 • Part 2 – Listening – durada 36 minuts

  En aquesta part l’alumne ha de completar 4 exercicis basats en registres d’àudio. Han de demostrar que poden entendre i respondre enfront de diferents tipus de textos orals.

 • Part 3 – Speaking – durada 10-12 minuts

  Aquesta part està supervisada per dos examinadors i els alumnes s’examinen en parella. Als centres amb un nombre imparell d’alumnes, l’últim candidat s’examinarà amb l’última parella formant un grup de tres. Els alumnes formaran part d’una conversa, preguntant i responent preguntes senzilles i parlant lliurement sobre el que els agrada i el que no.

RESULTATS

El pes de cada part de l’examen en la nota es distribueix de la següent forma:

Reading and Writing 50%
Listening 25%
Speaking 25%
 • El resultat pot ser pass with distinction, pass with merit, pass, level A2 certificate o fail basant-se en el global de les notes que hagi obtingut en cadascuna de les tres parts de l’examen anteriorment indicades.

 • Tots els alumnes reben un document (Statement of Result) amb els resultats obtinguts a cada apartat representats en un gràfic.

 • Els alumnes que no hagin aprovat el Preliminary (B1) però que hagin demostrat el nivell immediatament inferior del MECR rebran un diploma que els certificarà el nivell A2. Únicament els candidats amb un nivell inferior a l’A2 obtindran un suspens o fail.

FORMATS D’EXAMEN

Els exàmens de Cambridge per obtenir el B1 – Preliminary English Test es poden realitzar en dues modalitats:

Tots dos formats tenen la mateixa validesa i reconeixement. Consulta en el quadre de convocatòries les diferents dates per a cada tipus d’examen.

Més de 58.000 persones han realitzat un examen de Cambridge amb nosaltres!

DATES D’EXAMEN

SUPORT

COM INSCRIURE’T

 • Escull la convocatòria que més t’interessi.

 • Comprova que el termini d’inscripció continuï obert.

 • La inscripció es fa de forma presencial, apropa’t al centre de Merit School més proper o fent clic a “comprar online” al quadre de dates d’examen.

 • Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres a través del formulari que trobaràs en aquesta pàgina.

 • Consulta la nostra pàgina de preguntes freqüents.