El KET for Schools és un examen d’anglès internacional dirigit a joves en edat escolar. Amb aquest certificat l’estudiant demostra que pot fer ús de l’anglès a un nivell bàsic. És el primer nivell dels exàmens de Cambridge i correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència. L’examen KET for Schools utilitza el mateix format que l’examen KET, així com el mateix nivell de dificultat. La diferència radica en el tipus de contingut i el tractament de temes, que en el cas del Key English Test for Schools és contingut als interessos i experiències dels joves en edat escolar.

KET fs

AMB EL NIVELL KET – KEY ENGLISH TEST POTS:

 • Entendre i utilitzar frases i expressions bàsiques d’ús freqüent.
 • Presentar-te i respondre preguntes bàsiques sobre detalls personals.
 • Interactuar amb persones angloparlants que parlin a poc a poc i clar.
 • Escriure notes curtes i senzilles.

CONTINGUT DE L’EXAMEN

 • Part 1 – Reading and Writing – durada 1 h i 10 minuts – 50% de la nota

  En aquesta part l’alumne ha de completar 9 exercicis en els quals ha de demostrar que pot entendre escrits amb informació simple i escriure missatges curts.

 • Part 2 – Listening – durada 30 minuts – 25% de la nota

  En aquesta part l’alumne ha de completar 5 exercicis basats en registres d’àudio. Ha de ser capaç d’entendre diàlegs curts i extreure informació específica.

 • Part 3 – Speaking – durada 8-10 minuts – 25% de la nota

  Aquesta part està supervisada per dos examinadors i els alumnes s’examinen en parella. Als centres amb un nombre imparell d’alumnes, l’últim candidat s’examinarà amb l’última parella formant un grup de tres. Els alumnes han de ser capaços de respondre preguntes sobre ells mateixos i parlar entre ells sobre la temàtica requerida.

RESULTATS

 • El resultat pot ser pass with distinction, pass with merit, pass, level A1 certificate o fail basant-se en el global de les notes que hagi obtingut en cadascuna de les tres parts de l’examen anteriorment indicades.

 • Tots els alumnes reben un document (Statement of Result) amb els resultats obtinguts a cada apartat representats en un gràfic.

 • Els alumnes que no hagin aprovat el KET fs (A2) però que hagin demostrat el nivell immediatament inferior del MECR rebran un diploma que els certificarà el nivell A1. Únicament els candidats amb un nivell inferior a l’A1 obtindran un suspens o fail.

Més de 58.000 persones han realitzat un examen de Cambridge amb nosaltres!

DATES D’EXAMEN

COM INSCRIURE’T

 • Escull la convocatòria que més t’interessi.

 • Comprova que el termini d’inscripció continuï obert.

 • La inscripció es fa de forma presencial, apropa’t al centre de Merit School més proper o fent clic a “comprar online” al quadre de dates d’examen.

 • Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres a través del formulari que trobaràs en aquesta pàgina.

 • Consulta la nostra pàgina de preguntes freqüents.