Alguna vegada t’has preguntat com es prepara un examen de Cambridge?, Quanta gent intervé perquè tot funcioni correctament i quin rol té cadascun?, A quina hora comencem tota la preparació el dia de l’examen? Aquest vídeo és una petita mostra d’una convocatòria concreta, però el procediment és el mateix per a totes les localitzacions en les quals realitzem exàmens i per a tots els títols de Cambridge

Figures que intervenen durant un examen de Cambridge

INVIGILATOR

La figura de l’Invigilator és la persona encarregada de la identificació dels alumnes mitjançant el Confirmation of Entry i el DNI, així com és la que està dins l’aula amb els alumnes controlant com es desenvolupa la prova. L’invigilator és la persona encarregada de fer la distribució dels candidats a l’aula respectant les distàncies que exigeixen entre candidats, reparteix els exàmens i s’assegura durant l’examen que cap candidat copiï o parli amb altres candidats. Un cop finalitzat l’examen l’invigilator comprova que té tots els exàmens, els ordena i els tanca en un sobre que entrega al Supervisor de la sessió en concret.

SUPERVISOR

La figura del Supervisor és la persona que s’encarrega de coordinar que tots els candidats arriben a l’hora, que entren a l’aula assignada i és la persona que s’encarrega de custodiar els exàmens. El Supervisor és qui entrega els exàmens a cada invigilator i qui els recull, revisa una altra vegada i els ensobra dins dels sobres segellats de Cambridge per tal d’enviar-los al Regne Unit per la correcció dels mateixos. Ningú més pot tocar els exàmens i és responsabilitat del Supervisor controlar que tots els exàmens i les respostes arriben correctament a Cambridge.

USHER

La figura de l’Usher és la de la persona encarregada d’acompanyar als candidats a la part de l’examen d’Speaking i assegurar que es compleixin els temps establerts per realitzar aquesta prova oral de l’examen. Mitja hora abans de l’hora establerta per realitzar l’examen, ha de buscar i rebre als candidats perquè estiguin preparats per poder procedir a realitzar l’Speaking.

EXAMINADORS

La figura de l’Speaking Examiner és la de la persona encarregada de realitzar els Speakings. És necessari tenir com a mínim 3 anys d’experiència en l’ensenyament d’anglès en el nivell que vols certificar i realitzar i superar dues formacions de Cambridge que realitza Merit School. Cada examinador realitza una formació específica per cada examen de Cambridge: YLE, KET, PET, FCE, CAE i/o CPE. El Team Leader de Merit School envia un formulari amb el llistat dels Speaking Examiners i la valoració final de cadascun. Serà Cambridge qui decideixi si han complert els requisits i els envia un Certificat i un codi únic i intransferible que és el que l’identificarà a l’hora de fer l’avaluació oral del candidats.

Coneix els diferents exàmens de Cambridge

CALENDARI D’EXÀMENS DE CAMBRIDGE

Consulta les diferents convocatòries que realitzem al llarg de l’any per a cadascun dels exàmens de Cambridge.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24 hores et contestem!