curso-aleman-barcelona SPANISH FOR FOREIGNERS

GRUPS REDUÏTS

Classes entre 7 a 12 alumnes

7 NIVELLS

De l’A1 al C1.1

PROFESSORS NADIUS

Qualificats per a l’ensenyament i amb àmplia experiència

DIFERENTS UBICACIONS

Sants i Sant Cugat

Estàs buscant cursos d’espanyol a Barcelona? Els estudiants que realitzin el curs intensiu d’Spanish for foreigners obtindran una bona base en el llenguatge per poder comunicar-se amb precisió i fluïdesa. Aprenent l’idioma en una ciutat vibrant i fascinant com és Barcelona, els estudiants tindran una experiència directa de la cultura i tradicions espanyoles, millorant els seus estudis a l’aula i oferint-los oportunitats per practicar l’idioma en situacions autèntiques. Les classes tindran lloc a Sants (Barcelona) i Sant Cugat.

OBJECTIU
  • L’objectiu del curs d’espanyol per a estrangers és que els estudiants puguin gestionar amb precisió i fluïdesa les situacions quotidianes en espanyol.

  • Proporcionem als estudiants les eines necessàries per poder comunicar-se amb èxit en l’idioma estudiat.

METODOLOGIA

El mètode d’ensenyament es basa en l’aplicació dels conceptes que els alumnes acaben d’aprendre a les situacions quotidianes a través del treball en parelles i/o en grup a classe. Les activitats s’organitzen de tal manera que hi ha un equilibri entre els conceptes teòrics, la pràctica oral i els exercicis que se centren en la capacitat comunicativa precisa.

AVALUACIÓ

Cada estudiant ha de fer una prova de nivell d’espanyol que consisteix en una entrevista oral i una prova escrita per a determinar el seu nivell. A més, el coordinador del departament d’espanyol farà un qüestionari a classe a l’inici del curs per determinar la satisfacció dels alumnes. La informació obtinguda serà comparada amb els resultats d’un qüestionari final al acabar el curs.

El rendiment de l’estudiant s’avalua d’acord amb la participació a classe i els controls de progrés que s’estableixen al final de cada bloc de 50 hores. Al final de cada curs, els estudiants reben un informe que detalla el seu progrés en les cinc àrees (Parlar, Escriure, Llegir, Escoltar, Gramàtica i Vocabulari) i un certificat per demostrar que han superat el curs.

CALENDARI I HORARIS
  • Sant Cugat: del 20 de maig al 29 de juliol: dilluns i dimecres de 10:00 a 12:00 h

Si els horaris no et van bé, recorda que també pots realitzar el teu curs d’espanyol online

PREU PER TRIMESTRE
  • Centre de Sants: 355€ per trimestre
  • Centre de Sant Cugat: 355€ per trimestre
  • Quota d’inscripció: 50 € (Aquesta quota és gratuïta per a estudiants universitaris)

Aprèn espanyol amb Merit School!

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24 hores et contestem!

By submitting this form you declare to agree with the Privacy Policy of Merit School