Formació en línia especialitzada en idiomes per a empreses

Els nostres cursos d’idiomes en línia per a empreses aprofundeixen les 4 principals competències lingüístiques (comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió oral i expressió escrita) en cursos estructurats que permet un aprenentatge progressiu i flexible segons el ritme de l’alumne.

Aquest recorregut formatiu presenta les següents característiques:

  • Utilitzar un llenguatge natural en contextos reals i específicament desenvolupa estratègies de conversa perquè els participants parlin amb fluïdesa i confiança.

  • La possibilitat de complementar l’estudi en línia amb classes virtuals permet centrar-se en aquelles àrees concretes que els participants necessiten treballar, creant així oportunitats per a una major interacció.

8 IDIOMES
  • Anglès britànic, anglès americà, francès, alemany, italià, rus, portuguès i espanyol.


METODOLOGIA

La metodologia que utilitzem es basa en el concepte d'”aprendre fent”, un model d’aprenentatge natural i progressiu. Les competències lingüístiques de l’alumne es desenvolupen de forma natural, a través d’unitats estructurades que permeten un aprenentatge progressiu i flexible. Tot això, unit a un enfocament basat en la pràctica, permet assimilar amb major facilitat les nocions gramaticals, lèxiques i fonètiques.

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Els cursos inclouen vídeos, activitats i exercicis que fan que l’alumne aprengui de la mateixa manera que va aprendre el seu idioma nadiu. Sempre utilitzant contextos reals d’una manera visual i atractiva que submergeix a l’alumne en l’aprenentatge i l’ús de l’idioma, interactuant i participant en els diàlegs.

MÚLTIPLES DISPOSITIUS
  • El curs es pot realitzar des d’un PC, Tablet o mòbil al ser responsive. I també via App tant d’IOS, Android o Windows.

  • Els alumnes tenen total llibertat per poder aprendre idiomes quan vulguin i des de qualsevol i amb una sincronització automàtica entre dispositius.

PRONUNCIACIÓ

A través del més avançat software de reconeixement de veu s’avalua la pronunciació de l’alumne al llarg de tot el curs. L’alumne compara la seva pronunciació amb la d’un nadiu i el programa li assenyala les incorreccions comeses en la dicció.

TIPUS DE CURSOS

Oferim cursos que segueixen els nivells del Marc Europeu Comú de Referència i cursos específics de curta durada (Business, assegurances, turisme, restauració, recursos humans…). Els cursos es poden complementar amb un servei de seguiment individual i/o amb packs de classes virtuals individuals o en grups molt reduïts.

PROVA DE NIVELL I EVALUACIÓ
  • Abans d’iniciar el curs, l’alumne realitza una prova de nivell que el situa al nivell que millor s’adapta a les seves competències lingüístiques.

  • Durant el curs disposarà d’un test de progrés a cada unitat didàctica i un test final per consolidar els coneixements adquirits.

BONIFICACIÓ I GESTIÓ
  • Es gestiona la formació incloent el servei d’altes, dinamització, seguiment administratiu, etc i es bonifica sempre que el col·lectiu participant estigui inclòs dins dels col·lectius beneficiaris de FUNDAE.

SERVEIS ADDICIONALS
SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24h et contestem!

Al enviar este formulario afirmas estar de acuerdo con la Política de Privacidad de Merit School