CURSOS DE PORTUGUÈS

Els nostres de cursos de portuguès tenen la finalitat d’aportar una base sòlida en l’idioma, que es consolida a través d’un programa d’estudis que contempla les principals àrees de comunicació en portuguès: expressió i comprensió oral / escrita, gramàtica i vocabulari.

El progrés de l’idioma sempre és superior quan els estudiants se senten involucrats durant l’aprenentatge. Per això, a més d’impartir les classes a través d’exercicis teòrics i pràctics, la dinàmica de les classes permet la participació activa dels alumnes.

Tots els cursos de portuguès a Merit School estan dividits per nivells i horaris. A més, estan regulats i segueixen el Marc Europeu Comú de Referència de coneixements d’idiomes del Consell Europeu i estan impartits per professors nadius.

PER QUÈ ESTUDIAR ITALIÀ A MERIT SCHOOL?

  • Professors nadius, titulats i especialitzats en l’ensenyament d’idiomes.

  • Àmplia possibilitat d’horaris: demà, migdia, tarda, nit i dissabtes.

  • Proves de nivell gratuïtes i sense compromís per a alumnes amb coneixements consolidats de l’idioma.

  • Mètode directe, amè i molt pràctic.

  • Tots els cursos i nivells estan regulats i segueixen el Marc Comú Europeu de Referència de coneixements d’idiomes del Consell Europeu.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24 hores et contestem!