Cursos d’idiomes subvencionats per a treballadors en actiu d’anglès, francès i alemany.

Merit School ofereix programes de formació finançats i promoguts per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que inclou accions formatives que responen a necessitats de caracter transversal com a sectorial ajustades a les necessitats del mercat de treball, a les aspiracions de promoció professional i al desenvolupament personal de les persones treballadores.

Requisits i informació sobre el programa

PERSONES DESTINATÀRIES
  • Treballadors assalariats que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen en la Seguretat Social en concepte de Formació Professional.

  • Treballadors fixes discontinuos en períodes de no ocupació, persones que es quedin a l’atur quan es trobin en període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.

  • Aturats inscrits en el Servei d’Ocupació de Catalunya.

  • El règim especial de persones treballadores autònomes.
REQUISITS
  • Fotocòpia dni/nie.

  • Fotocòpia capçalera de la nòmina del darrer mes en cas de ser treballador.

  • Fotocòpia targeta dono en cas d'estar a l'atur actualitzada.
INSCRIPCIÓ
DATES I CURSOS

Aquest programa es realitzarà de gener a novembre 2019. Consulta l’inici del curs per a cada idioma i nivell. Els cursos es realitzen a tots els centres de Merit School.

Cursos d’anglès subvencionats
Cursos d’alemany subvencionats
Cursos de francès subvencionats
Cursos específics subvencionats
SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24 hores et contestem!