Cursos d’idiomes subvencionats per a treballadors en actiu d’anglès, francès i alemany.

Merit School ofereix programes de formació finançats i promoguts per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que inclou accions formatives que responen a necessitats de caracter transversal com a sectorial ajustades a les necessitats del mercat de treball, a les aspiracions de promoció professional i al desenvolupament personal de les persones treballadores.

Requisits i informació sobre el programa

PERSONES DESTINATÀRIES
 • Treballadors assalariats que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen en la Seguretat Social en concepte de Formació Professional.

 • Treballadors fixes discontinuos en períodes de no ocupació, persones que es quedin a l’atur quan es trobin en període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.

 • Aturats inscrits en el Servei d’Ocupació de Catalunya.

 • El règim especial de persones treballadores autònomes.
REQUISITS
 • Fotocòpia dni/nie.

 • Fotocòpia capçalera de la nòmina del darrer mes en cas de ser treballador.

 • Fotocòpia targeta dono en cas d'estar a l'atur actualitzada.
INSCRIPCIÓ
 • Pas 1 - Emplenar full d'inscripció.

 • Pas 2 - Realitza la prova de nivell en línia (només per a anglès) o sol·licita la prova de nivell de francès o alemany. En cas d'haver fet un curs de Consorci en el 2018 pots adjuntar el certificat d'aprofitament apte i no serà necessari que facis la prova online.

 • Pas 3 - Escriu-nos en el formulari que trobaràs al final d'aquesta pàgina adjuntant el full de preinscripció.
 • Pas 4 - Ens posarem en contacte amb tu!

DATES I CURSOS

Aquest programa es realitzarà de gener a novembre 2019. Consulta l’inici del curs per a cada idioma i nivell. Els cursos es realitzen a tots els centres de Merit School.

Cursos d’anglès subvencionats
Cursos d’alemany subvencionats
Cursos de francès subvencionats
Cursos específics subvencionats
SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24 hores et contestem!

Browse...

Tamaño máximo 5MB

Please wait...