A la secció del Writing del First for Schools trobaràs dues tasques. La primera és obligatòria i a la segona hauràs d’escollir entre escriure un article, un email o carta, un essay, una review o una història. Amb anterioritat al blog ja us hem compartit consells per cada una de les diferents redaccions, només ens queda l’única que surt a la versió “for schools”: escriure una història en el writing del First for Schools.

Com ja saps, l’examen del First i del First for schools només es diferencien en que, a la segona opció, el contigut fa referència a interessos i experiències rellevants per a joves en edat escolar. El format de l’examen i el nivell de dificultat és el mateix.

Els punts principals que has de tenir en compte per escriure una història en el First for Schools són:

 • Has d’escriure entre 140 i 190 paraules.
 • Tasca: escriure una petita història.
 • Propòsit: entretenir al lector.
 • Registre: Informal
 • Tema: se’t demanrà escriure una història basada en un tema general o experiència comuna. A la pregunta del examen poden donar-te la frase amb el que hauràs de començar o acabar o demanar-te que escriguis sobre alguna cosa real que t’hagi succeït.

Consells bàsics per escriure amb èxit una història en el Writing del First for Schools:

 • Planifica la teva resposta amb atenció. Només tindràs temps per escriure la teva història 1 vegada a l’examen. Calcula que necessitaràs 5 minuts per planificar-la, 30 minuts per escriure-la i 5 minuts per revisar-la.
 • Si se’t demana que comencis la història amb una frase concreta, NO la modifiquis de cap de les maneres. Inclou aquestes paraules en el total de paraules a escriure.
 • Recorda que no et donaran punts per creativitat. S’otorguen punts per rang i per precisió, així que fes una història simple amb un o dos personatges principals i un o dos esdeveniments clau.
 • Pensa en un títol que atregui al lector, que sigui atractiu i que mostri la idea principal de la història. Pots deixar-ho per al final i pensar-ho a mesura que vas escrivint. No t’oblidis!
 • Les històries solen escriure’s en primera o tercera persona.
 • Utilitza un estil directe per fer que la teva història sigui més viva i interessant.
 • Practica escriure algunes bones històries durant el curs, és possible que alguna s’adapti al tema del dia de l’examen.

Estructura de la Story

 • Títol.
 • Primer paràgraf: es revelen els personatges i l’entorn.
 • Segon paràgraf i tercer paràgraf. Succeeixen els esdeveniments principals.
  • Rising action – els esdeveniments de la història es compliquen i es descobreix el conflicte.
  • Climax – el gran moment d’interès i punt d’inflexió de la història. El lector és on es pregunta que passarà després i si es resoldrà o no el conflicte.
  • Falling action – els esdeveniments i les complicacions comencen a resoldre’s per si mateixes.
 • Paràgraf final. Desenllaç.

First for Shools – Story – analitzem paràgraf a paràgraf per escriure una història amb èxit.

PARÀGRAF 1

Utilitza frases llargues per preparar l’escena. Pots ajudar-te contestant a alguna d’aquestes preguntes:

 • Lloc– On succeix la història?
 • Moment– En quin moment succeeix la història?, alguna època concreta?, en quin moment del dia o part de l’any?
 • Condicions climàtiques– Com està el temps?, fa sol, està ennuvolat o fa tempesta?
 • Estat d’anim – Quin sentiment es crea al principi de la història?

PARÀGRAF 2 i 3

Descriu l’acció. Utilitza diferents temps passats: past simple, past continuous, past perfectpast perfect continuous. Evita oracions llargues amb passat simple.

 • Utilitza l’estil directe.
 • Utilitza linkers i time phrases per indicar al lector cap a on va la teva història i per mostrar organització. Per exemple: as soon as; after that; that’s when I…; before long; not long after this…
 • Concentra’t en un o dos personatges clau en la teva història. Per a que sembli real, els personatges han de semblar reals. Descriu la seva aparença física i el que el personantge diu, pensa, fa o no fa per ajudar al lector a entrar en la història.
 • Utilitza gran varietat d’adjectius per mostrar com se sent o es veu a algú (surprised, terrified…), o adverbis (wildly, suddenly…) per donar vida la història i als personatges.

PARÀGRAF 4

Escriu un bon final per la teva història. Pots deixar el final sense explicació si creus que millora la història, ja que encoratjaràs al lector a utilitzar la seva imaginació.

EXEMPLE D’HISTÒRIA

Task: Your teacher has asked you to write a story for the school magazine.

Stories wanted

Your story must begin with this sentence: If I had known what was going to happen, I would never have left the house

Your story must include:

 • a friend
 • a box

If I had known what was going to happen, I would never have left the house. My parents were away that day and a girl I had met at the park knocked at the door. I remembered her name was Mary and she came in the house. She asked about my family and if she could see what was in the box on floor. I said it was dad’s collection of coins and I’d show her another time.

After a while, she asked me “Do you fancy going swimming this afternoon?”. I love swimming, but something made me uneasy. I could have said no, but I had nothing else planned so we agreed to meet later.

When I got to the river, Mary was already in the water. The sun was shining and the water was lovely.  Mary didn’t say much but she looked like she was having a good time. We said goodbye and I left to go home.

As I walked towards my house, I began to feel that something wasn’t right. The door was open. I started to panic. I could hear somebody moving about inside the house…

Cursos d'idiomes - Últimes notícies