Avui volem explicar-te quan utilitzar so do I i neither do I a una conversa en anglès. Utilitzem moltíssim, tant so com either, per a indicar que estem d’acord en alguna cosa. Utilitzem so do I per a indicar en una frase en positiu que estem d’acord i utilitzem neither do I per a indicar que estem d’acord en una frase en negatiu.

Exemples de quan utilitzar so do Ineither do I

Si dic “I like studying online.”

 • Si vols indicar que estàs d’acord amb mi (que també t’agrada estudiar online), pots dir: “So do I.”
 • Utilitzem “so + verb auxiliar + la persona” que està d’acord.

Si dic “I don’t like traditional classes. I don’t like sitting in a classroom.”

 • Si vols indicar que estàs d’acord amb mi (que tampoc t’agraden les classes tradicionals i estar sentat a una classe), pots dir: “Neither do I”.

Canvi de pronom

També podem fer un canvi de pronom si estem parlant d’una altra persona.

 • Sue “I love going on holiday in Tenerife.” // Jack “So does she/he/my friend.
 • Sue “I wasn’t going to go.” // Jack “Neither was she.”

Temps verbals quan utilitzem so do Ineither do I

El verb després de so o neither canvia depenent del temps verbal de la primera frase (molt semblant al que succeeix amb els question tags).

Et deixem una taula amb altres temps verbals:

Temps verbal Utilitza Exemple
Present simple do / does Anna likes tea. So do I.

Anna doesn’t like tea. Neither do I.

Present simple with be am / is / are Anna is at the doctor. So am I.

Anna isn’t coming to the party tonight. Neither am I.

Present continuous am / is / are Anna is going to a concert tonight. So am I.

Anna isn’t going to a concert tonight. Neither am I.

Past simple did Anna went to the supermarket yesterday. So did I.
Anna didn’t go to the supermarket yesterday. Neither did I.
Past simple was / were Anna was at the film festival. So was I.
Anna wasn’t at the film festival. Neither was I.
Present perfect have / has They’ve been to the Canary Islands. So have I.
They haven’t been to the Canary Islands. Neither have I.
Future simple will Anna will be at the office later. So will I.
Anna won’t be at the office later. Neither will I.
Modal verbs Repeat the modal verb I would like an americano. So would I.
I wouldn’t like an americano. Neither would I.

Altres formes: too & either

També podem utilitzar I do tooI don’t either que bàsicament significa el mateix que so do Ineither do I.

 • “I like London in the autumn.” “I do too” (=I also like London in the autumn).
 • “I don’t like living there, though.” “I don’t either” (=I also don’t like living there)

El verb varia de la mateixa manera que amb so do Ineither do I.

 • Present perfect: They’ve been to Barcelona. I have too.
 • Modal verbs: Sue can’t go early. I can’t go either.

Altres formes: me too & me neither

També podem utilitzar me toome neither. Funcionen exactament igual. Me too té el mateix significat que “so + verbo auxiliar+I “ i me neither té el mateix significat que “neither + verb auxiliar + I”. Té un ús molt informal.

 • “I like London in the autumn.” “Me too” (=I also like London in the autumn).
 • “I don’t like living there, though.” “Me neither” (=I also don’t like living there).

Et compartim aquest video de “Learn English with Emma” que segur et serà molt útil per seguir aprofundint sobre aquest tema.

Segur que no t’has adonat de l’ús que li donen a So do I y neither do I a sèries en anglès. Et deixem amb alguns clips de sèries com The Big Bang Theory o The IT Crowd. Exemples reals!