L’anglès té moltíssimes silent letters. Són aquelles lletres que tot i que s’escriuen no es pronuncien. Aquestes lletres mudes són un fenomen molt habitual en l’anglès i solen causar més d’un mal de cap als alumnes. És important conèixer-les per a que, quan les fiquem en pràctica, no cometem l’error de pronunciar-la incorrectament.

Anem a ficar un exemple. La paraula “knee” (genoll) es pronuncia sense la “k” /ni:/.

Us deixem amb una llista de silent letters classificades per la lletra que no es pronuncia.

Silent Letter Exemple
B bomb

climb

crumb

debt

doubt

lamb

subtle

thumb

C conscious

descend

fluorescent

miscellaneous

muscle

obscene

resuscitate

scene

scissors

D sandwich*

wednesday

G assign

campaign

champagne

design

foreign

resign

sign

GH high

right

night

might

brought

thought

caught

daughter

weigh

neighbour

H ache

archeology

architect

chaos

character

chemical

choir

Christmas

melancholy

scheme

school

stomach

technology

honest

hour

K knee

knew

knickers

knife

knit

knock

know

L should

would

could

talk

walk

half

salmon

M mnemonic
N autumn

column

condemn

hymn

P cupboard

receipt

psychology

pneumonia

psychiatrist

psychotic

S island

isles

T castle

mustn’t

fasten

listen

mortgage

often*

soften*

U biscuit

build

built

W answer

sword

wrap

wrist

write

wrong

wrote

*es poden pronunciar amb o sense la silent letter.

Com la pronunciació en anglès és un tema recurrent, a la secció aprendre anglès del nostre blog trobaràs embarbussaments en anglès o les agrupacions de consonants al principi de cada paraula.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies