La pronunciació ed en anglès sol ser un dels problemes més recurrents dels alumnes. Com es pronuncia correctament? Per què algunes paraules es pronuncia d’una manera o d’una altra? La terminació ed la trobem al final dels verbs regulars en temps passat (per exemple: wanted, helped, lived), en alguns adjectius (per exemple: tired, embarrassed, relaxed) i també en alguns participis.

La pronunciació ed en anglès pot pronunciar-se de tres maneres diferents: com /id/, com /t/ o com /d/.

ATENCIÓ

Sempre que vegis unes lletres o símbols entre barres, com /id/, ens estem referint a la pronunciació d’una lletra o so.

Els alumnes acostumen a pronunciar ed sempre de la mateixa manera (/id/). Si pronunciem helped com si fossin dues síl·labes (“help-id”) la gent no t’entendria. Es pronuncia com “helpt”.

Anem a explicar-vos la pronunciació ed en anglès sota tres grups diferents:

1. El so /id/

Si l’última lletra de la paraula acaba en D o T, es pronuncia com una síl·laba diferent amb el so /id/. El so rima amb did i kid.

 • Want -> wanted (sona com “want-id”)
 • Wait -> waited (sona com “wait-id”)
 • Need -> needed (sona com “need-id”)
 • Depend -> depended (sona com “depend-id”)
 • Interest -> interested (sona com “interest-id”)

2. El so /t/ en consonants sense veu

Primerament definirem que vol dir “sense veu”. Sense veu vol dir que no hi ha una vibració de les cordes vocals. Un so sense veu (voiceless sound o unvoiced sound) és quan no hi ha una vibració a la gola i el so surt directament de la boca. Prova-ho tu mateix! Posa la ma a la gola/coll i pronuncia la paraula bus o pronuncia la lletra P. Notaràs que el so de la boca, més concretament a prop dels llavis. El so P no ve de la gola.

Per tant, si el so és unvoiced la pronunciació ed en anglès és /t/, i no pronunciem la “e” final. Has d’anar en compte i no crear una síl·laba extra o no pronunciar el so “id”.

/k/

 • talked (sona com “talkt”)
 • parked (sona com “parkt”)
 • cooked (sona com “cookt”)

/s/

 • kissed (el so S ve de la part davantera de la boca pel que sona com “kisst”)
 • get dressed (sona com “dresst”)

/f/

 • laughed (sona com “laught”)
 • stuffed (sona com “stufft”)

/p/

 • shopped (sona com “shopt”)
 • helped (sona com “helpt”)
  picked (sona com “pickt”)

ʃ

 • wished (sona com “wisht”)
 • washed (sona com “washt”)

ʈʃ

 • watched (sona com “watcht”)
 • switch (sona com “switch”)
 • crunched (sona com “cruncht”)

3. El so /d/ en consonants sonores

A la resta de consonants, la pronunciació ed en anglès és com una D (sense crear una nova síl·laba).

L’última lletra d’aquestes paraules termina amb una consonant sonora (o amb un so). Significa que hi ha una vibració de les cordes vocals. Una consonant sonora (o so) significa que utilitza les cordes vocals i produeix una vibració a la gola quan es pronuncien.

Posa la teva mà a la gola/coll i pronuncia la paraula buzz o la lletra L. Notaràs  una lleu vibració a la gola o al coll.

Anem a ficar uns exemples per a que puguis practicar:

 • lived (sona com “live-d”)
 • loved (sona com “love-d”)
 • played (sona com “play-d”)
 • closed (el so S com una Z que vibra, així que el so seria com “cloz-d”)
 • opened (sona com “open-d”)
 • chilled (sona com “chill-d”)
 • enjoyed (sona com “enjoy-d”)
 • tried (sona com “try-d”)

T’expliquem una forma fàcil de recordar la pronunciació ed en anglès:

El més important és recordar dues divisions principals:

 • Les paraules que acaben amb T o D: la pronunciació ed és amb la síl·laba /id/
 • La resta de paraules: pots pronunciar ed com /t/ i la gent t’entendrà.

Amb el temsp aniràs aprenent si has de pronunciar ed com si fos /t/ o com si fos /d/.

Excepcions

Els adjectius ed es pronuncies de la mateixa manera que els passats simples i els passats en participi, a excepció de dos casos:

 • blessed /t/ = past simple, past participle
 • blessed /id/ = adjective
 • beloved /d/ = past simple, past participle
 • beloved /id/ = adjective
 • aged /t/ = past simple, past participle
 • aged /id/ = adjective

Quan l’adjectiu no té verb que li correspongui, la pronunciació és sempre /id/:

 • Naked (nak-ID)
 • Wicked (wick-ID)
 • Sacred (sacr-ID)

Esperam que et sigui d’utilitat per millorar la teva pronunciació en anglès. Sabies que els nostres cursos d’anglès online tenim un super software de reconeixement de veu? Així aconseguir que puguis millorar aquesta àrea que tant costa!

Cursos d'idiomes - Últimes notícies