Quan utilitzem el present simple? Utilitzem el present simple per parlar de:

Hàbits i rutines

 • I do sport on Wednesday and Sunday.

Fets i coses que són sempre o quasi sempre certes

 • A lot of people study English.

Fets generals i cientfícis

 • The Earth goes around the Sun.

Parlar del passat quan s’explica una història

 • So, right, it was a hot day and I’m driving along, like, with my windows down and then….

Resumir aguna cosa que hem escoltat, llegit o vist

 • I love Trueba’s films. Belle Epoque is about Spain on the brink of the civil war. Fernando leaves the army and happens upon the country home of the rich Manolo…

Parlar d’events programats

 • The plane leaves at 8pm.

Com es forma el present simple?

Afirmatiu

 • I/You/We/They run.
 • He/She/It runs.

Negatiu

 • I/You/We/They don’t (do not) run.
 • He/She/It doesn’t (does not) run.

Interrogació

 • Do I/you/we/they run?
 • Does he/she/it run?

Preguntes curtes

 • Yes, I/you/we/they do. No, I/you/we/they don’t.
 • Yes, he/she/it does. No, he/she/it doesn’t.

Advervis i expressions de freqüència

Sovint utilitzem adverbis de freqüència amb el present simple per parlar de rutines i hàbits. L’adverbi es pot afegir després del verb to be o abans del verb principal.

 • He’s always
 • They rarely eat out.
 • We don’t usually go away at the weekend.

També podem utilitzar altres expressions de freqüència amb el present simple per parlar de rutines i hàbits. Normalment van al final de la frase.

 • I watch TV once/ twice/ three times a day/week/month/year.

Recorda que pots visitar el nostre apartat d’aprendre anglès del blog, així com unir-te als nostres cursos d’anglès online per seguir aprofundint en aquest idioma.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies