Quan utilitzem el present continuous? El present continuous l’utilitzem per parlar de:

Accions que estan succeint ara o prop del moment en el que es parla

 • I can’t talk now. I’m having a meeting with the boss.

Accions i situacions temporals

 • I’m staying with my friends this week.

Canvi de situacions

 • I’m getting good at programming.

Accions que succeeixen suvint i molesten o ofenen a qui parla

 • My neighbour is always shouting.

Com es forma el present continuous?

Afirmatiu

 • We’re reading.

Negatiu

 • She isn’t reading.

Interrogatiu

 • Are they reading?

Respostes curtes

 • Yes, I am. No, they aren’t.

Expressions de temps

Utilitzem el present continuous amb expressions de temps com now, at the moment, currently, etc.

Verbs estàtics i dinàmics

Alguns verbs no solen utilitzar el temps verbal present continuous perque descriuen un estat i no una acció. Solen ser:

 • Verbs de sentiments i emocions: like, love, hate, want, prefer, need.
 • Verbs de pensaments i opinions: know, understand, believe, remember, mean, think (= have an opinion), see (= understand).
 • Verbs dels sentits: look, seem, sound, hear, see, smell, feel, appear.
 • Verbs de possessió: have, own, belong.

ALERTA! Alguns verbs poden descriure tant un estat com una acció

 • I have two houses. (state) / I’m having a fantastic time. (action)
 • I think you’re right. (state) / Im thinking about going on holiday. (action)

Si vols conèixer-los en profunditat, visita la pàgina del blog de verbs dinàmics i estàtics en anglès.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies