El past perfect s’utilitza per parlar d’accions que han passat amb anterioritat a una altra acció en el passat. El temps verbal en passat perfecte serà l’acció que va passar primer. El past perfect es forma amb el passat del verb have (had) + el past participle del verb principal. Et deixem amb un exemple:

When I had eaten my supper, I watched TV.

(First, I ate my supper, then I watched TV.)

Com es forma el past perfect?

Afirmatiu

  • She had left the airport.

Negatiu

  • They hadn’t driven for very long.

Interrogació

  • Had you visited that museum before?

Resposta curta

  • Yes, I had.
  • No, I hadn’t.

Expressions de temps

Sovint utilitzem expressions com when, after, by the time, as soon as amb el past perfect.

Formes irregulars

Alguns past participles són irregulars en el temps passat. Consulta la nostra llista de verbs irregulars per si tens cap dubte.

Si vols continuar aprenent anglès no deixis de visitar el nostre curs d’anglès online. Aprendràs, al teu ritme, en un curs pràctic i amè a través de la metodologia Learn by doing.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies