Les paraules compostes en anglès i en altres idiomes són aquelles que unint dos paraules ja existents es crea una de nova amb un nou significat. Anem a ficar un exemple. Amb les paraules Earth (Terra) i Quake (tremolor) es pot formar Earthquake (terratrèmol).

A més, no només existeixen combinacions de nom+nom, també pot ser verb+verb, adjectiu+adjectiu, adjectiu+substantiu, substantiu+substantiu, etc.

Cal destacar que la majoria de paraules compostes s’escriuen unides, però algunes poden anar separades per guions o per un espai. A l’anglès modern, els guions són cada vegada menys freqüents. Un bon diccionari sempre t’indicarà com és millor escriure la paraula composta en anglès.

Per a crear el plural d’una paraula composta, s’ha d’afegir la forma plural a l’última de les paraules. Per exemple:

There are two car parks in the street.

Encara que sempre hi ha alguna excepció, com per exemple les paraules mother-in-law o sister-in-law.

I have one brother-in-law and two sisters-in-law.

A continuació, anem a compartir alguns exemples de paraules compostes en anglès. Te les dividim en tres blocs:

Paraules compostes sense separació (Closed compound words)

 • Butter (mantega) + fly (mosca) = butterfly (papallona)
 • Cup (tasa) + cake (pastís) = cupcake (magdalena)
 • Rain (pluja) + bow (llaç) = Rainbow (arc de sant martí)
 • Water (aigua) + melon (meló) = watermelon (sindria)
 • Snow (neu) + man (home) = snowman (ninot de neu)
 • Sail (vela) + boat (vaixell) = sailboat (vaixell de vela)
 • Basket (cistell) + ball (pilota) = basketball (bàsquet)

Paraules compostes amb espai (Open compound words)

 • High (alt) + school (escola) = High school (institut)
 • Full (ple) + moon (lluna) = Full moon (Lluna plena)
 • Ice (gel) + cream (crema) = Ice cream (gelat)
 • Living (viure) + room (habitació) = Living room (sala d’estar)
 • Hot (calor, calent) + dog (gos) = Hot dog (frankfurt)
 • Peanut (cacauet) + butter (mantega) = Peanut butter (crema de cacauet)

Paraules compostes amb guió (Hyphenated compound words)

 • One (un) + sized (tamany) = One-sized (talla única)
 • Dry (sec) + cleaning (neteja) = Dry-cleaning (neteja en sec)
 • Self (un mateix) + esteem (estima) = Self-esteem (autoestima)
 • Mother (mare) + law (llei) = Mother-in-law (sogra)
 • High (alt) + tech (tecnologia) = High-tech (d’alta tecnologia)
 • One (un) + way (adreça) = One-way (sentit únic)
 • Part (part, secció) + time (temps) = Part-time (mitja jornada)

Si tens curiositat en com formar noves paraules no deixis de visitar les nostres publicacions sobre prefixos en anglès i sufixos en anglès. Aquest idioma és fascinant!

Cursos d'idiomes - Últimes notícies