Avui és el dia internacional de la dona. Per això, a més de donar suport i defensar els drets de totes i cadascuna de les dones del món, volem fer el nostre petit homenatge a algunes escriptores, filòsofes, artistes… que amb algunes de les seves frases en anglès ens fan reflexionar i trencar barreres a favor de la igualtat.

 • Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. Marie Curie.
 • Res a la vida s’ha de témer, només ha de ser entès. Ara és el moment de comprendre més, perquè puguem témer menys. Marie Curie.
 • One is not born, but rather becomes, a woman. Simone de Beauvoir
 • No naixem com a dona, sinó que ens convertim en una. Simone de Beauvoir
 • They thought I was a Surrealist, but I wasn’t. I never painted dreams. I painted my own reality. Frida Khalo.
 • Pensaven que jo era surrealista, però no ho era. Mai vaig pintar somnis. Vaig pintar la meva pròpia realitat. Frida Khalo.
 • You cannot shake hands with a clenched fist. Indira Gandhi.
 • No es pot donar la mà a qui roman amb el puny tancat. Indira Gandhi.
 • The most revolutionary thing one can do is always to proclaim loudly what is happening. Rosa Luxemburg.
 • El més revolucionari que una persona pot fer és dir sempre en veu alta el que realment està passant. Rosa Luxemburg.
 • The body is meant to be seen, not all covered up. Marilyn Monroe.
 • El cos està fet per ser vist, no per ser tapat. Marilyn Monroe.
 • If someone betrays you once, it’s their fault; if they betray you twice, it’s your fault. Eleanor Roosevelt.
 • Si algú et traeix una vegada és culpa seva, però si et traeix dues vegades, llavors la culpa serà teva. Eleanor Roosevelt.
 • Dance is the movement of the universe concentrated in an individual. Isadora Duncan.
 • La dansa és el moviment de l’univers concentrat en una sola persona. Isadora Duncan
 • If you obey all the rules you miss all the fun. Katharine Hepburn.
 • Si segueixes totes les normes et perds tota la diversió. Katharine Hepburn.
 • You cannot find peace by avoiding life. – Virginia Woolf.
 • No es pot trobar la pau evitant la vida. Virginia Woolf.
 • The distance is nothing when one has a motive. Jane Austen
 • No existeixen les distàncies quan es té un motiu. Jane Austen
 • It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities. J. K. Rowling.
 • Són les nostres decisions, Harry, les que mostren qui som realment, més que les nostres habilitats. JK Rowling

Cursos d'idiomes - Últimes notícies