Segur que en moltes ocasions heu hagut d’expressar la vostra opinió en anglès, sigui en un examen oficial, a la universitat o a la feina. Solem utilitzar els bàsics “I think” o “I believe” però podem utilitzar moltíssimes més expressions per donar la nostra opinió i aportar més riquesa a l’hora de comunicar-nos.

Siguem sincers: ens encanta opinar sobre qualsevol cosa! Això si, no és el mateix opinar entre amics sobre l’últim casament al que heu anat que escriure una review a l’examen del First Certificate. És per això que us hem preparat una sèrie d’expressions en anglès per donar la teva opinió, tant a nivell parlat com escrit.

Expressions en anglès per donar la teva opinió (speaking)

Els alumnes solen aprendre les típiques estructures com In my view, from my point of view, in my opinion. Encara que siguin correctes, són expressions més bé formals i el seu ús és més freqüent en un anglès escrit.

Altres expressions en anglès per donar la teva opinió a nivell oral (speaking) poden ser:

To my mind /To my way of thinking: per a emfatitzar que aquesta és la teva opinió.

 • To my mind, we should always express our point of view respectfully.

To reckon: generalment per expressar una opinió sobre el que és probable que succeeixi.

 • I reckon it will be alright? What do you reckon?
 • What do you reckon to his new car?

I feel: per expressar una opinió personal forta.

 • I feel that if you don’t have an opinion on the matter, you shouldn’t say anything.

If you ask me: per expressar una opinió que pot ser crítica.

 • If you ask me, most people just repeat opinions that they hear from others.

To be honest (with you): per expressar una opinió crítica sense ser groller.

 • To be honest (with you), I’m was a bit surprised by his opinion.

Off the top of my head… / I’ve never really thought about that but…: per donar una opinió espontània on improvises la teva resposta.

 • Off the top of my head, I’d say more people use Instagram.

As far as I’m concerned: per expressar una opinió que pot ser diferent a la dels altres.

 • As far as I’m concerned, his opinion was negative despite what others say.

Expressions en anglès per donar la teva opinió a nivell escrit (formal / bastant formal)

Si et demanen escriure un text formal on has d’expressar la teva opinió, les expressions que pots utilitzar són:

 • In my view / opinion

Totes dues expressions emfatitzen la posició des d’on es jutja una situació.

 • In my view, we should judge people not by their words but by their actions.
 • In my opinion, it’s very important to take into account these different points of view.

Si volem utilitzar “point of view”, és més freqüent utilitzar “from my point of view queaccording to my point of view.

 • From my point of view, your position on this subject is open to debate.

Algunes alternatives a in my view són:

 • I think that…
 • It seems to me that…
 • I would argue that…
 • I do not believe that…
 • I am unconvinced that…
 • I do not agree that…

Per aconseguir un equilibri, pot ser útil incorporar opinions que siguin diferents a les teves. Les expressions i paraules que poden ser-te molt útils són:

 • Of course, many / some people argue…
 • A happy medium / A middle ground may be…
 • It is sometimes argued…
 • Admittedly…
 • While…

A vegades pot ser necessari explicar un pensament amb més detall. Les expressions més útils per fer-ho poden ser:

 • Here I’m referring to…
 • That is to say…
 • By this I mean…
 • To be more precise…
 • In other words…

Cursos d'idiomes - Últimes notícies