El nostre idioma matern/patern ens pot jugar alguna mala passada quan escrivim o parlem en anglès. El problema principal sol ser la traducció literal o els articles definits o indefinits. Avui volem proposar-te un petit joc gramatical on et compartim 5 frases en anglès i hauràs de buscar els errors. Pots consultar les solucions al final d’aquest article amb l’explicació gramatical.

  1. I will read my book and the yours also.
  2. Our uncle is doctor.
  3. Juan is looking for one house for his parents.
  4. Can you recommend ones good books?
  5. What bright moon! Look at her!

Respostes

I will read my book and yours also.

En català utilitzem l’article definit (el, la) amb pronoms possessius: Llegiré el meu llibre i també el teu. 

Our uncle is a doctor.

En català l’article indefinit (un, una) no s’utilitza abans de noms que descriuen una professio, ocupació o status: El nostre tiet és metge.

Juan is looking for a house for his parents.

En castellà no hi ha diferència entre l’article indefinit (un, una) i el número 1: En Joan està buscant una casa pels seus pares.

Can you recommend some good books?

La forma plural en català dels articles indefinits (uns, unes) en anglès significa “some” (alguns): Pots recomanar uns bons llibres?

What bright moon! Look at it!

En català els noms tenen gènere i la lluna és femenina. Quina lluna més brillant! Míra-la!

Has sabut trobar els errors en aquestes frases en anglès? Conèixer els errors comuns que fem els catalanoparlants en anglès t’ajudarà a no fer-los de nou. Esperem que t’hagi estat d’ajuda i no deixis de visitar el nostre blog aprendre anglès on trobaràs molts recursos per millorar l’idioma.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies