A priori, l’anglès és un idioma bastant senzill d’aprendre. No té paraules especialment complicades, la seva ortografia és relativament simple, no té accents i pràcticament tots els seus verbs es conjuguen de la mateixa forma, a excepció dels verbs irregulars. Tot i així, com en tot idioma, hi ha una sèrie de paraules que poden ser traïdores. Ja sigui per com es pronuncien en anglès o per com les diem en català, la seva ortografia ens pot confondre, i són aquestes paraules les que fan que puguem dir que sí: també existeixen els errors comuns en anglès!

Aquests errors comuns en anglès, en general, no faran que la gent t’entengui millor o pitjor, però corregir-los o evitar-los sí que et faran tenir una millor imatge i perfeccionar el teu nivell d’anglès, almenys a nivell escrit. Si es tracta de millorar el teu nivell d’anglès tant parlat com escrit, podem ajudar-te amb uns consells molt útils al nostre blog o donar-te tot el que realment necessites amb els nostres cursos d’anglès.  Però si ara mateix la teva intenció és millorar la part escrita, para atenció a la taula que et deixem a continuació. En ella hem inclòs una llista de les paraules, la pronunciació de les quals et pot portar a confusió. Si trobes algun error que tu mateix/a cometries, apunta’l i no l’oblidis!

A la primera columna trobaràs la forma correcta, a la segona un consell o detall a recordar, a la tercera l’error més comú i a la quarta el seu significat. Esperem que et sigui d’utilitat!

Ortografia correctaA recordar Error comú d'ortografíaSignificat
Accommodate, accommodation

dues C, dues MAcomodate, acomodationAllotjar, allotjamiento
Achieve"i" abans de "e"AcheiveAconseguir
Acrossuna CAccrossA través de
Aggressive, aggressiondues GAgressive, agressionAgressiu, agressió
Appearanceacaba en -anceAppearenceAparença
Argument no hi ha "e" després de "u"ArguementDiscussió
Assassinationhi ha dues doble S i enmig una A, i no una EAsesinationAssassinat
Basicallyacaba en -allyBasiclyBàsicament
Beginningdues NBeginingComençament
Believeuna "e" després de la "i"BeliveCreure
Businesscomença per -busiBuisnessNegocis
Caribbeandues BCaribeanDel Carib
Cemeteryno hi ha "n"CementeryCementiri
Comingnomés una "m"CommingVenint
Committeedues M, dues T, dues ECommiteeComitè
Completelyacaba en -elyCompletlyCompletament
Conscious"sc" al migConciousConscient
Curiosity"os" al migCuriousityCuriositat
Definitelyacaba en -elyDefinitlyDefinitivament
Disappointuna S, dues PDissapointDecebre
Embarrassdues R, dues SEmbarassAvergonyir
Environment"iron" en el medioEnviormentAmbient
Existenceacaba en -enceExistanceExistència
Finallydues LFinalyFinalment
Fortyno hi ha UFourtyQuaranta
ForwardComença per "for"FowardReenviar, endevant
FurtherComença per "fur"FartherPromoure, més lluny
Gistcomença per GJistEssència
Glamorous"mor" al migGlamurousGlamurós
Government"n" abans de "m"GovermentGovern
GuardComença per -guaGardGuàrdia
HappenedAcaba en -enedHappendVa passar
Harass, harassmentdues R, dues SHarrass, HarrassmentAssetjar
Immediatelydues M, acaba en -elyInmediatly, immediatlyInmediatament
Incidentallyacaba en -allyIncidentalyPer cert, accidentalment
Independentacaba en -entIndependantIndependent
Interrupt dues RInteruptInterrompre
Irresistibleacaba en -ibleIrresistableIrresistible
Lollipopamb "i" al migLollypopPiruleta
Millenniumdues L, dues NMilleniumMil·leni
Necessaryuna C, dues SNecesaryNecessari
Noticeablela "e" del migNoticableNotable, perceptible
Occasiondues C, una SOcassion, ocasionOcasió
Occurred, ocurringdues C, dues ROccured, ocurred
Occuring, ocurring
Va ocórrer, ocorrent
Occurrencedos C, dos R, -enceOcurrance Ocurrència
Persistentacaba en -entPersistantPersistent
Possessiondues S al principi, dues S al finalPosessionPosessió
Preferred, preferringdues RPrefered, preferingPreferia, preferint/preferir
Publiclyacaba en -clyPublicallyPúblicament
Receive"e" abans de "i"RecieveRebre
Referred, referringdues Rrefered, referingReferit, referent/referint
Resistanceacaba en -anceResistenceResistència
Senseacaba en -seSenceSentit
Successfuldues S, una LSuccesfullExitós
Tattoodues T, dues OTatoo, TattoTatuatge
Tendencyacaba en -encyTendancyTendència
TongueComença per ton-, acaba en -gueToungeLlengua
Trulyno hi ha ETruelyVeritablement
Unfortunatelyacaba en -elyUnfortunatlyDesafortunadament
Untiluna L al finalUntillFins
Weird"e" abans de "i"WierdEstraño
Which"wh"WichQuin, el qual
Ortografia correctaA recordarError comú d'ortografíaSignificat