La diferència entre try taste radica en petites connotacions. El verb taste l’utilitzem per a emfatitzar l’acte d’assaborir un aliment i try l’utilitzem quan ens animem a provar alguna cosa.

Posarem uns exemples:

  • “This pizza tastes wonderful!” (Aquesta pizza té molt bon sabor!)
  • “A loss of taste and smell are symptoms of Covid19.” (La pèrdua del gust i olfacte són símptomes del Covid19)
  • “Would you like to trya piece of this cake I made?” (T’agradaria provar un tros de pastís que he fet?)

Has de tenir en compte que try també significa intentar:

  • “I always try to attend my Merit online class on time!” (Sempre intento assistir a la meva classe online de Merit puntualment)

Els verbs testprove se solen confondre fàcilment i els utilitzem de manera incorrecta quan volem referir-nos a provar alguna cosa. Test també significa provar, però no ho utilitzem amb el menjar. Se sol utilitzar per a veure si alguna cosa funciona bé o amb avaluacions i exàmens (és similar a avaluar en català). Prove vol dir demostrar si alguna cosa és veritable o real. Se sol utilitzar en el món científic.

Anem a veure-ho amb uns exemples:

  • “Our teacher is going to test us on the new vocabulary.” (El nostre professor ens avaluarà en el nou vocabulari)
  • “I tested my microphone before I joined the Merit live session.” (Vaig provar el meu micròfon abans d’unir-me a la sessión online de Merit)
  • “Isaac Newton proved that gravity exists.” (Isaac Newton va demostrar que la gravetat existeix)
  • “The evidence proved the convicted criminal was guilty.” (L’evidència va demostrar que el criminal condemnat era culpable).

Esperem que a partir d’ara puguis utilitzar correctament try i taste i altres verbs relacionats tant en el teu curs d’anglès, en la teva vida personal com professional.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies