Les paraules que es confonen més fàcilment en anglès són than i that. En català, than i that són la mateixa paraula (que), però en anglès les dividim en dos paraules per dues idees diferents.

Than sempre s’utilitza per comparar dues coses. No pots substituit that per than a una oració comparativa.

  • I walk faster to the gym that I walk to work!
  • I walk faster to the gym than I walk to work!

That s’utilitza per encapçalar una oració subordinada que s’utilitza per connectar i afegir més informació.

  • She chose the online course that was the most interesting.
  • Which course did she take? The most interesting course.

That és també un pronom demostratiu. Substitueix l’objecte d’una oració.

  • Learning online is great fun. Yes, that was great fun.
  • En aquest oració that substitueix a “learning online”.

That és també una conjunció subordinada. S’utilitza per connectar dues oracions.

  • It is better that we continue studying in July.  

I, per últim, that també s’utilitza com a adverbi:

  • The exam wasn’t that difficult.

Pots consultar el nostre pots de com fer comparatius en anglès per tenir més informació.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies