Els causatives verbs expressen una acció que succeirà. Amb altres paraules, és quan li demanem a algú que faci alguna cosa per nosaltres. Nosaltres no hem fet res, però hem provocat que succeeixi. Ja veuràs que amb els exemples que us posarem us quedarà molt clar. És també una alternativa a la veu passiva. Amb anterioritat al blog ja us vam explicar els causatives verbs amb make. Avui veurem els verbs get, have, lethelp.

Causative verbs 1 – Have / get something done

Construcció: subjecte + get/have + persona + past participle

have / get something done
She had / got his nails cut.
She didn’t have / get her eyes checked.
I had / got the roof repaired.
Did you have / get your mobile fixed?

Significa que algú ha fet alguna cosa per tu perquè li has pagat o li has demanat que ho faci, però no dius qui ha estat.

Quina és la diferència entre la veu passiva i have/get something done?

 • The house was cleaned. (passive)
 • I got the house cleaned. (causative)

En aquests dos exemples hi ha una petita diferència. En el primer, és possible que la persona que parla hagi netejat la casa. En canvi, en el segon queda clar que la persona que parla ha pagat a algú per a que netegi la casa.

De forma general, la veu passiva s’utilitza per fer èmfasi en l’acció. Utilitzant un causative verb es posa l’accent a que algú ha fet alguna cosa per a que succeeixi.

Quina és la diferència entre haveget something done?

Get s’utilitza com a causative verb d’una manera similar a have amb el participi. No obstant això, el causative verb sovint s’utilitza d’una manera més idiomàtica que have.

Això significa a que algú fa alguna cosa per tu perquè tu li has convençut (o animat) a fer-ho. Aquesta construcció se sent menys neutral.

 • They got the company’s accounts audited last week.
 • They got the company assessed for risk.

Aquesta forma també s’utilitza per a tasques díficils de fer. En aquest cas, no hi ha significat causatiu.

 • I got the assignment finished last night. 
 • We finally got our tax return done yesterday.
 • I got the windows repaired before the storm. 

Have done = Get done

Have done i get done tenen el mateix significat quan es fa referència a serveis pagats en el passat.

 • I had my hair done. = I got my hair done 
 • She had her windows cleaned. = She got her windows cleaned. 

Causative verbs 2 – Get someone TO DO something / have someone DO something

have / get someone to do / do something
I’ll have my assistant call you with the arrangements.
I had the gardener weed the terrace.
He got me to do the interview.
They got him to sign the letter.

Significa que algú  ha fet alguna cosa per tu perquè li has pagat o li has demant que ho faci, a més també informes de qui és aquesta persona. No hi ha moltes opcions perquè són instruccions. No obstant això, és una manera educada de demanar a algú a que faci alguna cosa.

Have someone do something se sol utilitzar per a la gestió i per a les relacions laborals on fas que algú faci alguna cosa.

 • They had John take the notes at the meeting.
 • She had her secretary cancel the meeting.
 • I had Peter pick up Sharon up from the airport.

Causative verbs 3 – Let someone/something do something

Significa que permets a algú a que faci alguna cosa o que succeeixi alguna cosa.

let someone/something do something
She let the children stay up until ten.
Why did you let the vegetables overboil?
This is the last time I let you tell me what to do!
Let me come too!

Causative verbs 4 – Help someone to do something

Significa que ajudes a algú a fer alguna cosa. Aquesta estructura és més freqüent sense el “to”.

help someone (to) do something
Could you help me with my homework?
I don’t see how this helps me understand causative verbs!