Avui tractarem un dels temes que més confusions generen entre els estudiants d’anglès. Volem deixar les coses ben clares entre els adjectius acabats amb ing i ed per a que no us torneu a confondre. Podem dir bored o boring o interested o interesting, i el significat de cada adjectiu varia.

Adjectius que acaben amb ed

Adjectivos: alarmed, amused, astonished, bored, delighted, depressed, disappointed, excited, frightened, interested, satisfied, shocked, surprised, tired, troubled, worried.

Els adjectius que acaben amb ed generalment descriuen emocions, ens transmeten com la gent sent una emoció. Tenen la mateixa forma que el participi passat d’un verb transitiu i tenen un significat passiu. Com només les persones (i alguns animals) tenen sentiments, no es poden utilitzar adjectius acabats amb ed per a descriure un objecte o situació.

 • He was tired so he went home early.

Un petit nombre d’adjectius que acaben amb ed solen ser utilitzats després de “link verbs” com “be”, “become” o “feel”. Estan relacionats amb verbs transitius, i sovint van seguits d’una frase preposicional, una clàusula “to + infinitiu” o una clàusula “that”.

Adjectius: convinded, delighted, finished, interested, involved, pleased, prepared, scared, thrillet, tired, touched, worried.

Exemples:

 • I am always prepared to help you.
 • I was worried that you wouldn’t understand this.

Adjectius que acaben amb ing

Adjectius: alarming, amazing, annoying, astonishing, boring, charming, confusing, convincing, depressing, disappointing, embarrassing, exciting, frightening, interesting, shocking, surprising, terrifying, tiring, welcoming, worrying.

Els adjectius que acaben amb ing generalment descriuen el que causa l’emoció, la característica de la persona, situació o objecte.

 • Did you watch the last episode in the series? The ending is very surprising.

Alguns adjectius que acaben amb ing descriuen el procés o l’estat que continua durant un període de temps. Com poden ser: ageing, booming, decreasing, dying, existing, increasing, living, remaining.

 • The Western World is rapidly ageing.

Comparativa dels adjectius acabats amb ing i ed

Mira la diferència entre aquestes dues frases:

 • My classmates are interested. (My classmates feel interested)
 • My classmates are interesting. (My classmates are interesting people)

I ara fixa’t en les frases que et compartim i mira l’ús de tots dos adjectius. Veus la diferència?

 • I am shocked at how shocking the news is sometimes.
 • He was frightened by the frightening thunder and lightning.
 • I am annoyed by that annoying.
 • I get confused by all this confusing.
 • This book is boring. I am bored reading this book.
 • We are tired because the journey was tiring.
 • The party was disappointing. I am disappointed because a lot of people didn’t come.

Assegura’t que utilitzes l’adjectiu adequat

Has de tenir en compte que utilitzant una terminació o una altra el significat pot variar utilitzant algun adjectiu. Mira aquests exemples:

 • I am confused. (I don’t understand something)
 • I am confusing. (I will cause you to be confused)
 • My classmates are bored. (My classmates feel bored)
 • My classmates are boring. (My classmates are boring people)

Past participle

El past participle d’un verb irregular no acaba en ed, però pot ser utilitzat com a adjectiu.

 • He wants to repair his broken.
 • She needs to sew her torn.

Un petit nombre d’adjectius acabats en ed poden normalment ser utilitzats després d’un “link verb” com “be”, “become” o “feel”. Estan relacionats amb verbs transitius, i sovint seguits d’una frase preposicional, un “to+infinitivo” o una clàusula amb “that”.

Adjectius: convinced, delighted, finished, interested, involved, pleased, prepared, scared, thrilled, tired, touched, worried.

Exemples:

 • The Brazilians are pleased with the results.
 • He was always prepared to account for his actions.
 • She was scared that they would find her.

Què t’ha semblat? Esperem haver aclarit els teus dubtes amb els adjectius acabats amb ing i ed i que ho puguis posar en pràctica ràpid. Si vols continuar aprenent amb l’idioma, no deixis de visitar el nostre curs d’anglès online.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies