Aprendre anglès

Pàgina inicial/Aprendre anglès

Tot el que has de saber sobre els Phrasal Verbs

La majoria de phrasal verbs estan formats per dues paraules: un verb + una partícula, com per exemple amb un adverbi (look up) o amb una preposició (look after). No obstant això, hi ha també phrasal verbs formats per tres paraules: un verb, un adverbi i una preposició. Per exemple: cut down on, run out of, look forward to, get [...]

5 raons per aprender els prefixos i sufixos en anglès

Entendre el significat dels prefixos i sufixos en anglès més comuns t'ajudarà a descobrir els significats de noves paraules que et vagis trobant Els prefixos i sufixos en anglès són poderosos. No només t'informen del significat d'una paraula, sinó que també t'indiquen si la paraula és un substantiu, verb, adjectiu i/o adverbi. Si estàs [...]

Sufixos en anglès

Un sufix és una lletra o un grup de lletres que s'afegeixen al final d'una paraula per a formar una nova paraula o per a canviar la funció gramatical de la paraula. Per exemple, en els sufixos en anglès, el verb dance es converteix en nom en afegir el sufix -er (dancer). De la [...]

Superlatius en anglès

Els superlatius en anglès són adjectius que indiquen el major grau que pot aconseguir una qualitat. És la forma més exagerada per a descriure alguna cosa. En funció del nombre de síl·labes de l'adjectiu, el superlatiu en anglès es construeix d'una forma o una altra. T'ho expliquem en aquesta taula: Número de síl·labes [...]

Comparatius en anglès

Els adjectius comparatius en anglès són adjectius que s’utilitzen per fer una comparació entre dos substantius. Existeixen tres graus d’adjectius comparatius. Podem comparar alguna cosa que és superior, inferior o igual a una altra cosa o a algú. Els comparatius en anglès es formen utilitzant la següent estructura: Subjete + verb + adjectiu [...]