Aprendre anglès

Pàgina inicial/Aprendre anglès

Sufixos en anglès

Un sufix és una lletra o un grup de lletres que s'afegeixen al final d'una paraula per a formar una nova paraula o per a canviar la funció gramatical de la paraula. Per exemple, en els sufixos en anglès, el verb dance es converteix en nom en afegir el sufix -er (dancer). De la [...]

Superlatius en anglès

Els superlatius en anglès són adjectius que indiquen el major grau que pot aconseguir una qualitat. És la forma més exagerada per a descriure alguna cosa. En funció del nombre de síl·labes de l'adjectiu, el superlatiu en anglès es construeix d'una forma o una altra. T'ho expliquem en aquesta taula: Número de síl·labes [...]

Comparatius en anglès

Els adjectius comparatius en anglès són adjectius que s’utilitzen per fer una comparació entre dos substantius. Existeixen tres graus d’adjectius comparatius. Podem comparar alguna cosa que és superior, inferior o igual a una altra cosa o a algú. Els comparatius en anglès es formen utilitzant la següent estructura: Subjete + verb + adjectiu [...]

Llista de Phrasal verbs

Els phrasal verbs són imprescindibles per a dominar l'anglès. Són molt utilitzats i és important estar familiaritzats amb ells. No hi ha una altra manera que memoritzar-los, encara que sempre la millor forma és aprendre-ho amb un exemple perquè us quedi ben clar. En el nostre blog us hem escrit amb anterioritat moltíssimes vegades sobre els phrasal verbs i avui [...]

Què visitar a Frankfurt – Especial viatges

Frankfurt és la cinquena ciutat més gran d'Alemanya, per darrere de Berlín, Hamburg, Munic i Colònia. Dins d'Europa, és un dels centres econòmics i financers més importants. En aquesta ciutat alemanya trobaràs el Banc Central Europeu i la Borsa de Frankfurt. De forma extraoficial se la coneix com la capital econòmica i financera de [...]