Aprendre anglès

Pàgina inicial/Aprendre anglès

News, una paraula en anglès per tenir en compte

La paraula en anglès news (notícies) és un substantiu incomptable singular:  “The news is broadcast every night at the same time on major TV stations” i NO “The news are broadcast every night by all major TV stations.” Tampoc podem dir “a news”:  “I’ve got interesting news to tell you.” i NO “I’ve got an [...]

Tot el que has de saber sobre els Phrasal Verbs

La majoria de phrasal verbs estan formats per dues paraules: un verb + una partícula, com per exemple amb un adverbi (look up) o amb una preposició (look after). No obstant això, hi ha també phrasal verbs formats per tres paraules: un verb, un adverbi i una preposició. Per exemple: cut down on, run out of, look forward to, get [...]

5 raons per aprender els prefixos i sufixos en anglès

Entendre el significat dels prefixos i sufixos en anglès més comuns t'ajudarà a descobrir els significats de noves paraules que et vagis trobant Els prefixos i sufixos en anglès són poderosos. No només t'informen del significat d'una paraula, sinó que també t'indiquen si la paraula és un substantiu, verb, adjectiu i/o adverbi. Si estàs [...]

Sufixos en anglès

Un sufix és una lletra o un grup de lletres que s'afegeixen al final d'una paraula per a formar una nova paraula o per a canviar la funció gramatical de la paraula. Per exemple, en els sufixos en anglès, el verb dance es converteix en nom en afegir el sufix -er (dancer). De la [...]