Aprendre anglès

Pàgina inicial/Aprendre anglès

Top Business Buzzwords – Especial emprenadors – Part 2

Continuem amb la segona part de les Business Buzzwords relacionades amb el sector emprenedor perquè no et perdis en cap conversa a la feina. Sovint s'utilitza un argot diferent per a semblar més cool o utilitzem paraules que no són del nostre idioma. Avui dia, la paraula startup ja no sona estranya i la [...]

Vocabulari en anglès relacionat amb COVID-19

Hem preparat una llista de vocabulari en anglès relacionat amb COVID-19, tambén conegut mundialment com a coronavirus 😷 És molt útil entendre els conceptes mèdits més rellevants durant un moment de crisis de salut mundial i estar al dia amb notícies internacionals. Aquesta llista t'ajudarà a identificar i definir algunes paraules clau relacionades amb aquest [...]

Pronunciació ed en anglès en adjectius, past simple i past participle

La pronunciació ed en anglès sol ser un dels problemes més recurrents dels alumnes. Com es pronuncia correctament? Per què algunes paraules es pronuncia d'una manera o d'una altra? La terminació ed la trobem al final dels verbs regulars en temps passat (per exemple: wanted, helped, lived), en alguns adjectius (per exemple: tired, embarrassed, [...]

Altres maneres d’utilitzar el futur en anglès

Anteriorment al blog os vam parlar de les diferents tipologies de futur en anglès més comunes. Avui ens centrarem en altres maneres d'expressar el futur en anglès que segurament podràs posar en marxa en el teu curs d'anglès o, per exemple, per a organitzar plans amb els teus amics estrangers. Future continuous Utilitzem will/won’t + [...]

Expressions en anglès per donar la teva opinió

Segur que en moltes ocasions heu hagut d'expressar la vostra opinió en anglès, sigui en un examen oficial, a la universitat o a la feina. Solem utilitzar els bàsics “I think” o “I believe” però podem utilitzar moltíssimes més expressions per donar la nostra opinió i aportar més riquesa a l'hora de comunicar-nos. Siguem [...]

Reported Speech sense canvi de temps verbal [Excepcions]

Fa uns mesos ja us vam parlar sobre el reported speech, o l'estil indirecte. Es tracta d'explicar el que algú ha dit. Estil directe: “I’m not going with you tonight”, Peter told me. Estil indirecte: Peter told me that he wasn’t going with me that night. Com pots veure a l'exemple, al utilitzar l'estil [...]

Adjectius físics i de personalitat en anglès

Al post d'avui t'hem preparat una llista molt útil d'adjectius físics i de personalitat en anglès. Enriquir el teu vocabulari és bàsic per poder aportar una descripció d'una persona ben detallada. A vegades, es demana a classe o a algún exercici d'speaking que es descrigui físicament a algú o que descriguis la seva personalitat, [...]

Used to – be used to – use to | Guia gramatical

És molt freqüent confondre quan utilitzar used to – be used to – use to a la nostra pràctica d'anglès, així que us hem preparat una petita guia gramatical per a que tingueu clar quan utilitzar cadascun. Para atenció, ja que encara que s'escriuen molt semblant, el significat és diferent. Quan utilitzar “used to” [...]

Hi ha diferències entre despite i in spite of?

Despite i in spite of són expressions preposicionals que signifiquen exactament el mateix. Despite / in spite of s'utilitzen per a mostrar el contrast entre dues coses. Tenen un significat similar a although o even though. És més comú utilitzar-les a nivell escrit que parlat i sol ser més popular l'ús de  despite. Després de in [...]