B2.2

Amb el nivell intermedi alt d’anglès B2.2, l’alumne pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors.

Dins dels nivells d’anglès, amb el nivell B2.2 l’alumne pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

OBJECTIUS DEL NIVELL D’ANGLÈS B2.2

 • Amb el nivell B2.2 l’alumne pot entendre gran part del llenguatge parlat en contextos més i menys rutinaris i reconèixer tant informació implícita com específica.

 • Seguir una conversa sobre temes treballats així com reconèixer i entendre fets sòcio-culturals.

 • Seguir discussions i reunions fetes a una velocitat normal de parla tot i que algun dels detalls es puguin perdre.

 • Seguir la línia argumental d’una presentació més llarga relacionada amb l’entorn d’un mateix i entendre’n les idees principals sempre que es tinguin unes pautes marcades.

 • Participar amb fluïdesa i espontàniament en contextos quotidians.

 • Dominar situacions quotidianes relacionades amb reserves, queixes i sol•licituds.

 • Dominar trucades telefòniques relacionades amb tasques quotidianes.

 • Amb el nivell B2.2, l’alumne pot participar en reunions on pugui explicar el seu punt de vista, argumentar a favor i en contra, comprometre’s, especular sobre causes, conseqüències i situacions hipotètiques.

 • Reconèixer i extreure informació detallada d’una gran varietat de correspondència estàndard, articles i informes i saber respondre adequadament.

 • Produir textos llargs de temes diversos, explicant punts de vista raonadament i amb precisió.

 • Practicar els diferents tipus de tasca de totes les parts de l’examen First (FCE) de Cambridge English i preparar-se per afrontar l’examen en la propera convocatòria.

CURSOS D’ANGLÈS PRESENCIALS

Avança en el domini de l’anglès amb els nostres cursos d’anglès amb professors nadius i en grups reduïts. Aposta per una formació de qualitat.

CURSOS ONLINE

Ja tens disponibles els cursos online de Merit. Aprèn anglès des de casa. L’horari el poses tu!

CURSOS D’IDIOMES PER A EMPRESES

Els notres cursos d’idiomes per a empreses són realitzats a mida de cada empresa tant en contingut com en durada, freqüència, horari i ubicació, adaptant les classes a les preferències del client.

CONSULTA EL TEU NIVELL D’ANGLÈS AMB EL NOSTRE TEST ONLINE

El nostre test de nivell d’anglès online gratuït et permetrà saber, d’una manera senzilla i ràpida, el teu nivell de coneixements sobre la llengua anglesa i identificar com millorar en el coneixement de l’idioma anglès.

També la pots fer presencial a qualsevol dels nostres centres.

Millora el teu nivell amb els nostres cursos d’anglès!

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24 hores et contestem!

CONSULTA LA RESTA DE NIVELLS D’ANGLÈS