B1.2

Amb el nivell intermedi d’anglès B1.2, l’alumne pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja a una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge.

Dins dels nivells d’anglès, amb el nivell B1.2 l’alumne pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

OBJECTIUS DEL NIVELL D’ANGLÈS B1.2

 • Amb el nivell intermedi d’anglès B1.2, l’alumne pot fer servir de forma correcta construccions gramaticals de nivell intermedi segons el programa detallat més avall

 • Iniciar i mantenir una conversa amb certa fluïdesa sobre aspectes de la vida quotidiana.

 • Entendre preguntes i respostes dels temps clau i saber respondre de manera adequada.

 • Reaccionar davant situacions típiques d’un viatge i de la vida social del món anglosaxó.

 • Expressar opinions i sentiments sobre temes familiars.

 • Relatar experiències personals amb fluïdesa apropiada a nivell intermedi.

 • Amb el nivell intermedi d’anglès B1.2, l’alumne pot fer servir en contextos adequats noves construccions gramaticals.

 • Pronunciar amb certa confiança la llengua anglesa.

 • Llegir textos basats en fets reals, identificant el sentit global.

 • Redactar textos curts (120–150 paraules) en ordre lògic fent servir connectors variats.

 • Practicar els diferents tipus de tasques de l’examen Preliminary (PET) de Cambridge English.

CURSOS D’ANGLÈS PRESENCIALS

No perdis l’oportunitat de seguir avançant en el domini de l’anglès amb el nostre curs d’anglès intermedi. Tria la modalitat de curs que més s’adapti a les teves necessitats.

CURSOS ONLINE

Consulta tots els nivells que tens disponibles, des del nivell intermedi d’anglès fins als més avançats. Amb els nostres cursos online tu decideixes on i quan posar-te a estudiar.

NO ET SENTS 100% PREPARAT PER UN EXAMEN DE CAMBRIDGE?

El curs de preparació per als exàmens de Cambridge o els Cambridge Express són cursos de 30 hores on exclusivament prepararàs i practicaràs totes les parts de l’examen: reading, writing, use of english, listening i speaking.

CONSULTA EL TEU NIVELL D’ANGLÈS AMB EL NOSTRE TEST ONLINE

Posa’t a prova amb el nostre test de nivell d’anglès online, que de forma ràpida i senzilla, t’indica al moment en quin nivell et trobes de forma gratuïta. És una eina molt útil per a trobar un curs que s’adapti al que estàs buscant.
Si ho prefereixes, acosta’t al teu centre de Merit School més proper a fer la prova presencial.

Millora el teu nivell amb els nostres cursos d’anglès!

CONSULTA LA RESTA DE NIVELLS D’ANGLÈS