A2

Amb el nivell elemental d’anglès A2 l’alumne pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació).

Dins dels nivells d’anglès, amb el nivell A2 l’alumne pot comunicar-se a situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

OBJECTIUS DEL NIVELL BÀSIC D’ANGLÈS A2

  • Amb el nivell elemental d’anglès A2 pots entendre llenguatge parlat bàsic quan els continguts siguin concrets i relacionats directament amb els tòpics estudiats.

  • Reconèixer i entendre la informació rellevant de textos bàsics escrits i parlats.

  • Reconèixer els temps verbals de present, passat i futur, així com el pretèrit indefinit en frases afirmatives i negatives.

  • Intercanviar informació simple i quotidiana utilitzant vocabulari elaborat relacionat amb els tòpics estudiats.

  • Dominar situacions treballades a classe quan es viatja.

  • Amb el nivell elemental d’anglès A2, pots produir textos breus i simples usant vocabulari elaborat relacionat amb els tòpics estudiats.

  • Saber respondre un qüestionari simple sobre un mateix.

  • Expressar opinions simples i sentiments.

  • Explorar la pronunciació d’anglès més enllà del nivell dels sons individuals, centrant-se en les formes fortes i febles, les característiques bàsiques de l’entonació i l’estrès de les paraules individuals, així com oracions.

  • Reconèixer els diferents tipus de tasques de l’examen Key (KET) de Cambridge English.

CURSOS D’ANGLÈS PRESENCIALS

Segueix millorant el teu nivell d’anglès amb els nostre curs d’anglès elemental tant anuals com quadrimestrals o semipresencial. Tria el curs que més s’adapti a la teva disponibilitat.

CURSOS ONLINE

Aprèn anglès des de casa amb els nostres cursos online. Consulta tots els nivells disponibles aquí.

CURSOS D’ESTIU

Els cursos intensius d’estiu estan dirigits a aquelles persones que necessitin avançar el nivell d’un idioma en un curt període de temps. Disposes de diferents modalitats de cursos intensius en funció del temps del que disposis i de l’idioma que desitgis estudiar.

CONSULTA EL TEU NIVELL D’ANGLÈS AMB EL NOSTRE TEST ONLINE

Amb el test de nivell d’anglès online pots saber ràpidament el teu nivell de coneixements i identificar com millorar en el domini de l’idioma anglès.
Consulta els nostres centres si vols conèixer el teu nivell de forma presencial.

Millora el teu nivell amb els nostres cursos d’anglès!

CONSULTA LA RESTA DE NIVELLS D’ANGLÈS