cURL Error #:SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'online.meritschool.com'

El A2 – Key English Test és el primer nivell dels exàmens de Cambridge i correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència. Amb aquest nivell de competència, l’alumne demostra que pots fer ús de l’anglès a un nivell bàsic.

A2 Key

AMB EL NIVELL A2 – KEY ENGLISH TEST POTS:

 • Entendre i utilitzar frases i expressions bàsiques d’ús freqüent
 • Presentar-te i respondre preguntes bàsiques sobre detalls personals
 • Interactuar amb persones angloparlants que parlin a poc a poc i clar
 • Escriure notes curtes i senzilles

CONTINGUT DE L’EXAMEN

 • Part 1 – Reading and Writing – durada 1 h i 10 minuts

  En aquesta part l’alumne ha de completar 9 exercicis en els quals ha de demostrar que pot entendre escrits amb informació simple i escriure missatges curts.

 • Part 2 – Listening – durada 30 minuts

  En aquesta part l’alumne ha de completar 5 exercicis basats en registres d’àudio. Ha de ser capaç d’entendre diàlegs curts i extreure informació específica.

 • Part 3 – Speaking – durada 8-10 minuts

  Aquesta part està supervisada per dos examinadors i els alumnes s’examinen en parella. Als centres amb un nombre imparell d’alumnes, l’últim candidat s’examinarà amb l’última parella formant un grup de tres. Els alumnes han de ser capaços de respondre preguntes sobre ells mateixos i parlar entre ells sobre la temàtica requerida.

RESULTATS

El pes de cada part de l’examen en la nota es distribueix de la següent forma:

Reading and Writing 50%
Listening 25%
Speaking 25%
 • El resultat pot ser pass with distinction, pass with merit, pass, level A1 certificate o fail basant-se en el global de les notes que hagi obtingut en cadascuna de les tres parts de l’examen anteriorment indicades.

 • Tots els alumnes reben un document (Statement of Result) amb els resultats obtinguts a cada apartat representats en un gràfic.

 • Els alumnes que no hagin aprovat l’A2 – KEY però que hagin demostrat el nivell immediatament inferior del MECR rebran un diploma que els certificarà el nivell A1. Únicament els candidats amb un nivell inferior a l’A1 obtindran un suspens o fail.

FORMATS D’EXAMEN

Els exàmens de Cambridge per obtenir el A2 – Key English Test es poden realitzar en dues modalitats:

Tots dos formats tenen la mateixa validesa i reconeixement. Consulta en el quadre de convocatòries les diferents dates per a cada tipus d’examen.

Més de 58.000 persones han realitzat un examen de Cambridge amb nosaltres!

DATES D’EXAMEN

SUPORT

COM INSCRIURE’T

 • Escull la convocatòria que més t’interessi.

 • Comprova que el termini d’inscripció continuï obert.

 • La inscripció es fa de forma presencial, apropa’t al centre de Merit School més proper o fent clic a “comprar online” al quadre de dates d’examen.

 • Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres a través del formulari que trobaràs en aquesta pàgina.

 • Consulta la nostra pàgina de preguntes freqüents.