Si necessites acreditar els teus nivells d’anglès B1-B2, pots fer-ho amb les titulacions de Cambridge. Cambridge English Examinations gaudeix d’un ampli reconeixement internacional, tant per part d’institucions educatives com a empresarials, en la certificació dels coneixements d’anglès com a llengua estrangera. Consulta tota la informació sobre aquests exàmens d’anglès, dates i preus des de la secció dels Exàmens de Cambridge.

Els nivells de Merit School es basen en el Marc Europeu Comú de Referència, que estableix una sèrie de nivells per a totes les llengües a partir dels quals s’afavoreix la comparació o homologació dels diferents títols emesos per les entitats certificades. Consulta la guia de nivells i certificacions per a cada idioma aquí.

PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS

  • Les nostres proves de nivell ens permeten conèixer el nivell de l’alumne i planificar-li l’itinerari intensiu per realitzar amb èxit els exàmens B1-B2 d’anglès i obtenir les titulacions de Cambridge nivell B1-B2.

  • Són gratuïtes, sense compromís i obligatòries per als nous alumnes amb coneixements consolidats de l’idioma.

TENS CAP DUBTE?