Els cursos de francès subvencionats per a treballadors estan disponibles en els nostres centres de Merit School.

El programa d’estudis està regulat pel Marc Europeu Comú de Referència i el curs té una durada de 75h.

Els cursos de francès subvencionats per a treballadors tenen la finalitat de donar suport, a través de l’estudi de la llengua, a les persones que estiguin treballant.

Saber francès és un avantatge competitiu, és un dels idiomes més parlats. És la segona llengua més parlada en les relacions internacionals, ja que compta amb un gran nombre de països que utilitzen el francès com a llengua oficial. Per això, el francès és important a l’entorn laboral.

Requisits i informació sobre el programa

PERSONES DESTINATÀRIES
 • Treballadors assalariats que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen en la Seguretat Social en concepte de Formació Professional.

 • Treballadors fixes discontinuos en períodes de no ocupació, persones que es quedin a l’atur quan es trobin en període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.

 • Aturats inscrits en el Servei d’Ocupació de Catalunya.

 • El règim especial de persones treballadores autònomes.
REQUISITS
 • Fotocòpia dni/nie.

 • Fotocòpia capçalera de la nòmina del darrer mes en cas de ser treballador.

 • Fotocòpia targeta dono en cas d'estar a l'atur actualitzada.
INSCRIPCIÓ
CURSOS
 • Programa de formació finançat i promogut per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 • Les classes es realitzen virtualment a través de la plataforma de Microsoft TEAMS.

 • Oferim 2 nivells de francès, élémentaire i élémentaire avancé, dividit cada nivell en dos blocs, l’A i el B.

 • És necessari realitzar una prova de nivell per poder assignar-te un nivell. És gratuïta i la pots realitzar a través del nostre web.

 • Les places són limitades i l’inici del curs és immediat.

 • Grups reduïts de màxim 10 alumnes.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24 hores et contestem!