Els cursos d’alemany subvencionats per a treballadors estan disponibles en els nostres centres de Merit School.

El programa d’estudis està regulat pel Marc Europeu Comú de Referència i el curs té una durada de 75h.

Els cursos d’alemany subvencionats per a treballadors persegueixen l’objectiu de reforçar el desenvolupament personal de les persones treballadores. Per això, si estàs treballant, tens la possibilitat de realitzar aquest curs a Barcelona i a altres localitats on es troben els centres de Merit School.

Els cursos d’alemany subvencionats per a treballadors persegueixen l’objectiu de reforçar el desenvolupament personal de les persones treballadores. Per això, si estàs treballant, tens la possibilitat de realitzar aquest curs a Barcelona i a altres localitats on es troben els centres de Merit School. Aprendre alemany és una forma de completar la formació acadèmica, ja que és un dels idiomes més parlats a l’Eurozona. Està present a casa nostra a través de nombroses multinacionals i atorga un millor accés a la formació professional en àmbits com les ciències o la tecnologia.

Requisits i informació sobre el programa

PERSONES DESTINATÀRIES
 • Treballadors assalariats que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen en la Seguretat Social en concepte de Formació Professional.

 • Treballadors fixes discontinuos en períodes de no ocupació, persones que es quedin a l’atur quan es trobin en període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.

 • Aturats inscrits en el Servei d’Ocupació de Catalunya.

 • El règim especial de persones treballadores autònomes.
REQUISITS
 • Fotocòpia dni/nie.

 • Fotocòpia capçalera de la nòmina del darrer mes en cas de ser treballador.

 • Fotocòpia targeta dono en cas d'estar a l'atur actualitzada.
INSCRIPCIÓ
CURSOS
 • Programa de formació finançat i promogut per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 • Les classes es realitzen virtualment a través de la plataforma de Microsoft TEAMS.

 • Oferim 2 nivells d’alemany, inicial y elemental, dividit cada nivell en dos blocs, l’A i el B.

 • És necessari realitzar una prova de nivell per poder assignar-te un nivell. És gratuïta i la pots realitzar a través del nostre web.

 • Les places són limitades i l’inici del curs és immediat.

 • Grups reduïts de màxim 10 alumnes.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

En menys de 24 hores et contestem!